Skip to main content
Мени

О овој интернет страници

Die Internetseite Startfinder ist ein Informationsangebot der Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ) GmbH ДОО по налогу Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ).

Startfinder пружа информације о следећим земљама:

 • Авганистан
 • Албанија
 • Гамбија
 • Гана
 • Ирак
 • Косово
 • Мароко
 • Нигерија
 • Сенегал
 • Србија
 • Тунис

Startfinder се обраћа следећим циљним групама:

 • Избеглице у Немачкој које размишљају о томе да се врате у неку од наведених земаља порекла.
 • Људи у напред наведеним земљама порекла који траже нове перспективе у својој земљи.
 • Људи у напред наведеним земљама порекла који размишљају о томе да мигрирају у Немачку.
 • Сарадници и сараднице саветовалишта за повратак у Немачкој.

Циљ интернет странице Startfinder је да се сакупе релевантне информације за циљне групе и да се понуде на одређеном језику. Фокус се при томе налази на понудама за реинтеграцију у земљама порекла, као и на мерама у Немачкој у циљу припреме за реинтеграцију.

Интернет страница Startfinder је део програма Савезног министарства за економску сарадњу и развој „Перспектива у домовини“, који информише људе који немају жељу за останком у Немачкој и/или који немају перспективу останка у Немачкој и пружа им подршку након повратка у њихову земљу порекла, као и ствара почетне шансе у изабраним земљама. Понуде у земљама порекла могу да се користе независно од тога да ли је до повратка дошло добровољно или не. Учешће у професионалним мерама у циљу стицања квалификације у Немачкој је могуће независно од боравишног статуса.

Програм Савезног министарства за економску сарадњу и развој „Перспектива у домовини“ је у изради од марта месеца 2017. године и од тада пружа подршку приликом реинтеграције људима који се враћају у Авганистан, Албанију, Гану, Ирак, Косово, Мароко, Нигерију, Сенегал, Србију или Тунис. Друге циљне земље овог програма су Египат и Пакистан; постоји поред тога сарадња са пројектима Друштва за међународну сарадњу у Гамбији. Програм у наведеним земљама пружа саветодавне понуде на лицу места. Ближе информације о сваком саветодавном центру наћи ћете на овој интернет страници.

Подстицање добровољног повратка програмом „Перспектива у домовини“

Подстицање добровољног повратка програмом „Перспектива у домовини“

Савезно министарство за развој пружа подршку људима приликом добровољног повратака у њихову домовину и помоћу програма „Перспектива у домовини“ ствара почетне шансе у изабраним земљама.

Сазнати више

Почетне шансе и професионалне перспективе у домовини

Почетне шансе и професионалне перспективе у домовини

Постоје различити путеви, како да људи у својим земљама порекла поново добију професионалну перспективу. Саветодавни центри информишу о могућностима за рад и образовање на лицу места. Усавршавања и тренинзи пружају при томе подршку људима у томе да побољшају своје шансе на тржишту рада.

Сазнати више
Contact Пронаћи могућности Find adice Пронаћи савет