Skip to main content
Мени

Помоћ за децу и малолетнике

У Београду постоји „Центар за интеграцију младих“ (ЦИМ). Центар помаже деци и малолетницима.

Постоји образовни програм. Деца добијају помоћ код својих школских задатака. Овај програм је за децу у узрасту од 5 до 15 година.

За малолетнике старије од 16 година постоји пројекат „кафе бар 16“. Пројекат им помаже приликом започињања обављања неког занимања.

Постоје тренинзи и приредбе. Малолетници могу да раде у кафеу и да њиме управљају. Добијају и потврду о раду, писмо препоруке и помоћ приликом писања биографије.

Понуде су бесплатне.

белешке

Понуде су бесплатне.

За децу у узрасту од 5 до 15 година.

За малолетнике старије од 16 година.

Контакт Center for Youth Integration (CYI/CIM)

Центар за интеграцију младих (ЦИМ)
Шајкашка 27/40, 6. спрат
Београд