Skip to main content
Мени

Пронаћи саветовање у Вашој близини

У саветовалишту ћете бити лично саветовани. Ова лична помоћ постоји у целој Немачкој, најчешће у градовима. Под следећим линком постоји претраживач. Укуцајте тамо место у Немачкој где тренутно станујете.

Постоје независна саветовалишта, на пример код добротворних удружења.

Постоје државна саветовалишта, на пример у центрима за социјални рад или у управама за странце.

Саветовање у вези са темом повратка је

  • индивидуално. То значи да је саветовање за Вас потпуно персонално.
  • необавезујуће. То значи да касније можете да одлучите шта желите да радите. Саветовање Вас не обавезује на излазак из земље.
  • отворено у погледу резултата. То значи да саветовање нема задати циљ.