Skip to main content
Мени

Телефон за информације

Код првих питања може да Вам помогне овај број телефона. Разговори су могући на немачком и енглеском језику. Телефон за информације организује Савезна служба за миграцију и избеглице (БАМФ).

Телефонски позив је необавезујући. То значи да Вас разговор не обавезује на излазак из земље. Телефонски позив нема утицаја на Ваш поступак за добијање азила или на Ваш боравишни статус.

Контакт Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

од понедељка до петка 9:00 до 15:00 часова