Skip to main content
Мени

Различити курсеви са праксом

Усавршавање на Народној високој школи (Volkshochschule)у Мепену траје 4 недеље. Постоје курсеви из различитих области, на пример:

  • складиште;
  • логистика;
  • (ауто)механика;
  • градња;
  • кречење;
  • кројење;
  • нега и хигијена.

Можда су могуће друге теме. Молимо Вас да нас питате.

На почетку курсева заједно откривамо шта Ви добро знате. Разговарамо о ономе што Вас интересује.Сагледавамо Ваше способности. Тако ми и Ви боље упознајемо Ваше способности.

Након тога и Ви и ми знамо шта још можете и хоћете да научите. Садржаји курсева се прилагођавају Вама.

Курсеви се састоје из 3 дела:

1. 1 недеља упознавања. Стручна реч је анализа компетенције;

2. 2 недеље теорије. Ова настава Вас припрема за практични рад.

3. 1 недеља праксе у предузећу, на пример у аутомеханичарској или у кројачкој радионици.

Hinweise

Трајање: Укупно 4 недеље, од тога 1 недељу анализе компетенције, 24 недеље теоретске наставе и 1 недељу стручне праксе.

Место: Мепен

Језик: нижи ниво немачког. Распитајте се код Народне високе школе Мепен уколико не говорите добро немачки. Онда може да дође тумач или тумачица.

Трошкови: без трошкова

Циљна група: Мигранти и мигранткиње који можда желе да се врате у своју земљу порекла..

Учешће нема утицаја на Ваш боравишни статус или на Ваш поступак за добијање азила.

Молимо Вас да о учешћу разговарате са Службом за странце која је за Вас надлежна. То је важно пре свега онда када не станујете у Мепену или у близини Мепена.

Контакт Deutscher Volkshochschulverband (DVV) / Volkshochschule Meppen gGmbH

Народна висока школа Мепен,
Госпођа Радка Лемен
Freiherr-vom-Stein-Straße 1
49716 Meppen