Skip to main content
مینو یا فهرست


دریافت دورنما های شغلی ـ پشتیبانی انفرادی در دوران همه گیری کرونا.

تولید ماسک برای امرار معاش و مبارزه با همه گیری کرونا

تولید ماسک برای امرار معاش و مبارزه با همه گیری کرونا

«کاینتیا» در حقیقت می خواست که در «نایجریه» یک مغازهٔ شخصی مُد را افتتاح کند، ولی همه گیری کووید-۱۹ مانع این کار شد. «کاینتیا» حالا ماسک برای پوشش دهان و بینی می دوزد: این سفارش رسمی در جریان بحران کرونا، برای او تا اندازه ای مصونیت ایجاد کرده است.

نور معلومات ترلاسه کړئ

ادغام کاری ادامه پیدا می کند، اما به شکل متفاوت

ادغام کاری ادامه پیدا می کند، اما به شکل متفاوت

انجام برنامه های آموزشی و همچنین عزیمت به وطن در حال حاضر ممکن نیست و در ضمن بازارهای کار در کشورهای مبداء زیر فشار هستند: به همین دلیل پروژه بین المللی  «نیوپلاسمنت» تغییراتی در شیوۀ کار خود در زمان بحران ویروس کرونا آورده است. چهار پرسش و پاسخ.

نور معلومات ترلاسه کړئ

اعتماد در فضای مجازی نیز ایجاد می شود"

اعتماد در فضای مجازی نیز ایجاد می شود"

«ارنیستینا ادو» از « مرکز آلمان – غنا برای اشتغال، مهاجرت و ادغام مجدد» در رابطه با کارش در دوران همه گیری کرونا

نور معلومات ترلاسه کړئ

ما شبکه های ارتباطی مردم را قوی تر می کنیم

ما شبکه های ارتباطی مردم را قوی تر می کنیم

خدمات مشاورتی برای بنیانگذاری شغل آزاد از جانب «استارت هوپ ات هوم» در هنگام همه گیری کرونا چگونه انجام می شود.   

نور معلومات ترلاسه کړئ

من به کسانی نیاز دارم که به من کمک کنند، روی پای خود بایستم

من به کسانی نیاز دارم که به من کمک کنند، روی پای خود بایستم

«محمد ساوو» قاطعانه تصمیم گرفته است به گامبیا برگردد. او کدام حمایت ها را برای عملی شدن این تصمیم به دست می آورد و چه چیزی به او با وجود متوقف شدن برنامه اش به دلیل بیماری جهانگیر کرونا، دل و جرات می دهد.

نور معلومات ترلاسه کړئ
Contact جستجوی امکانات Find adice جستجوی مشوره