Skip to main content
مینو یا فهرست


صنعت آرایشگری مو و زیبایی

پروژه «بازگشت آبرومندانه» کورس های آموزشی مقدماتی را در اینجا در بخش های صنعت آرایشگری مو و زیبایی ارایه می کند. این دوره آموزشی به طور عملی تطبیق می شود. متحوای دورهٔ آموزشی بخش های محوری مهم  ذیل را در بر می گیرد: - قواعد حرفه ای - خدمات به مشتریان - شستن و مراقبت مو - آرایش مو با شیوه های مختلف - رنگ کردن مو با شیوه های مختلف - اطلاعات مقدماتی در زمینه آرایش و زیبایی
در این پروژه کورس های آموزشی در بخش های دیگر نیز ارایه می گردند: - رستورانت داری و آشپزخانه - فلز سازی - تکنیک بهداشتی، مرکز گرمی و تهویهٔ هوا - نصب برق - رنگمالی و  لکه گیری
شاید زمینه های دیگر نیز  ممکن باشند. لطف نموده سوال کنید. 

تماس Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

مرکز آموزشی پیشه وری شهر دوسبورگ»
مانجولا کولا

Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg