Skip to main content
مینو یا فهرست

پیش به سوی فرصت های نو با شرکت شخصیِ خود

Ein Mann reinigt ein Auto mit einem Wasserschlauch.
«زاشا» یک شرکت شخصی برای پاک‌کاری ساختمان‌ها دارد.

پیش به سوی فرصت های نو با شرکت شخصیِ خود

اسم من «زاشا» است. من در شهر «کروشیواک» در کشور «صربستان» متولد شدم و پس از چند سال اقامت در آلمان دوباره به آنجا برگشتم. زیرا در این میان به آرزوی دیرینه ام رسیدم و توانستم شرکت شخصی خود را در صربستان به راه بیاندازم. به من برای تحقق این آرزو کمک شد. این سرگذشت من است:

من دو بار در آلمان زندگی کردم. در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ میلادی در زمان جنگ در میهنم، با پدر و مادرم به آنجا فرار کرده بودم. در آن زمان پس از برگشت به «صربستان» تشکیل خانواده دادم. سپس با خانم و فرزندانم دوباره راهی آلمان شدیم، چون شرایط زندگی در «صربستان»  واقعاً  خیلی دشوار بود. من کاری به عنوان سرایدار و نظافتچی ساختمان پیدا کردم. ولی برای ما اجازهٔ اقامت داده نشد. این به خصوص برای سه فررندم مشکل تمام شد. آنها در آلمان دوستانی پیدا کرده بودند و در آنجا به مکتب می رفتند.

پس از بازگشت دوباره به «صربستان» از خود می پرسیدم که دورنمای خانواده ام چه خواهد بود. من می خواستم با استفاده از تجارب کاری ام در آلمان،  شرکت شخصی خود را تاسیس کنم. ایدۀ من بنیانگذاری یک شرکت پاک کاریِ ساختمان ها بود، ولی با فقدان پول مواجه بودم. درست در زمانی که هیچ امیدواری دیگری نداشتم با سازمان «روما هارت» آشنا شدم: آنها مرا به «مرکز اطلاعاتی آلمان برای مهاجرت، کارآموزی و پیشرفت شغلی» معرفی کردند.  توسط تیم کاری این سازمان پیشتیبانی گسترده دریافت کردم تا یک موتر شویی کوچک را افتتاح کنم. برای من خیلی خوشایند بود که پس از مدت طولانی  مورد حمایت قرار گرفتم.

حالا من صاحب یک کار و بار  شخصی هستم، ولی همچنان روی عملی کردن ایدۀ باز کردن یک شرکت بزرگتر در زمینۀ پاک کاری ساختمان ها کار می کنم.

من می خواهم موارد زیر را یادآوری کنم: تجربه به من آموخت که باید در کشور خودم به دنبال فرصت ها و پشتیبانی ها باشم. در حال حاضر موجودیت کارخانه ها، شرکت ها و فرصت های فراوان، بیشتر از تصور اولیۀ آدم است.  

تاریخ: مارچ ۲۰۱۹

من تجاربی را که در آلمان به دست آوردم در شرکت خودم در «صربستان» به کار می برم!
زاشا، صربستان