اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

لمريزمنقل پخپله جوړول

په Bad Hersfeld کې تاسې ته مسلکي کسان ښيي، چې تاسې په څه ډول يو د لمريزې انرژۍ منقل جوړولی شئ. د دې د پاره سړی هسې ساده توکو ته اړه لري.

ه دې کورس څخه وروسته يې تاسې نورو کسانو ته هم ورزده کولی شئ، چې دا منقل څرنگه کار کوي او څرنگه جوړيږي.

ا کورس لاندې برخې لري:

 • د جوړونې لارښوونه.
 • په ورکشاپ کې پخپله جوړونه.
 • د منقل د پلورلو په هکله لارښوونې.
 • دا پوهه نورو ته ورښوونه.
 • د لمريزمنقل مالي چارې.
 • د کارامنيت.

په Nordhessen او Osthessen کې نور کورسونه هم شته.
د بېلگې په توگه:

 • د Fotovoltaik بنسټيزکورس.
 • د لمريزې انرژۍ سره پخلی.

اړیکي

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

لمريزمنقل پخپله جوړول

په Bad Hersfeld کې تاسې ته مسلکي کسان ښيي، چې تاسې په څه ډول يو د لمريزې انرژۍ منقل جوړولی شئ. د دې د پاره سړی هسې ساده توکو ته اړه لري.

ه دې کورس څخه وروسته يې تاسې نورو کسانو ته هم ورزده کولی شئ، چې دا منقل څرنگه کار کوي او څرنگه جوړيږي.

ا کورس لاندې برخې لري:

 • د جوړونې لارښوونه.
 • په ورکشاپ کې پخپله جوړونه.
 • د منقل د پلورلو په هکله لارښوونې.
 • دا پوهه نورو ته ورښوونه.
 • د لمريزمنقل مالي چارې.
 • د کارامنيت.

په Nordhessen او Osthessen کې نور کورسونه هم شته.
د بېلگې په توگه:

 • د Fotovoltaik بنسټيزکورس.
 • د لمريزې انرژۍ سره پخلی.

اړیکي

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

اړوند یادونه

په کورسونو کې ستاسې برخه اخيستنه په آلمان کې ستاسې پر شتون یا اقامت باندې کومه اغېزه نه لري.

کورس په پای کې تاسې ته په کورس کې د برخې اخيستنې تصديق درکول کيږي.

د لارې کرايه: که چېرته تاسې د کرايې ټکټ وړاندې کړئ، نو د کرايې لگښت درکول کيږي.

د لوست ژبه: ساده جرمني ژبه ده
(که په جرمنۍ ژبه نه پوهېږئ، نو بيا د ژباړې له لارې تاسې سره مرسته کيږي.)
د کورس ځای: په Nordosthessen کې د Bad Hersfeld ښار د کورس موده: ٥ ورځې.
شرطونه: په لاسي کارونو کې استعداد. په کورس کې برخه اخيستنه
وړيا ده.

نور امکانات

 • د اوبونې د تخنيک
  بنستیز کورس

  دلته تاسې د اوبونې بنسټيز معلومات ترلاسه کوئ. کارپوهان تاسې ته غوره لارښوونې کوي. تاسې زده کوي، چې سړی څه ډول په بڼ او کښتونو کې اوبه سپمولی شي.

  نور ي څرګندوني

 • دگرځندوی
  بنستیز کورس

  دلته د گرزندوی په برخه کې بنسټيزمعلومات زده کوئ.
  کارپوهان تاسې ته د سفر د بريالي پروگرام په هکله د اهميت وړ معلومات درکوي.
  کورس دNordhessen او Osthessen ښارونو کې دایریږي

  نور ي څرګندوني

 • د ډوډي پخوني بنستیز کورس

  د ډوډۍ پخونې په بنسټيز کورس کی
  کارپوهان تاسې ته در ښيي چې سړی څه ډول ډوډۍ، کلچې او کيک پخوي. تاسې د پلورلو په هکله هم لږڅه زده کوئ.
  کورس د Nordhessen په Bebra نومي ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • تصدي جوړول د مېرمنو لپاره

  دلته تاسې په خپل هېواد کې د تصدۍ جوړولو بنسټيز معلومات ترلاسه کوئ. دا کورس د مېرمنو لپاره دئ. دا ډېر آسانه او د نالوستو مېرمنو وړ هم دئ.

  نور ي څرګندوني

 • لمريزمنقل پخپله جوړول

  د لمر په انرژۍ سره پخلی: دلته زده کوئ، چې تاسې په څه ډول يو لمريزمنقل پخپله جوړولی شئ. دا کورس
  د Nordosthessen د Bad Hersfeld په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • انکليسي:
  دوهمه او پردۍ ژبه

  دلته تاسې خپله انگريزي پياوړې کولی شئ. له دې سره تاسې ځانته نوې دروازې پرمخ پرانيزئ.
  ثابته انگريزي په تېره بيا په گرزندوی او هوټلدارۍ کې د اهميت وړ ده.

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز – کورس
  تشناب جوړونه، مرکزگرمي، آب وهوا

  دلته تاسې د تشناب جوړونې، مرکزگرمي او آب وهوا د تخنيک په هکله معلومات تر لاسه کوئ:
  دمثال په توګه
  کارپوهان تاسې ته ښيي ، چې سړی د نلونه څرنگه سره ولډنگ کوي.
  کورس د Niedersachsen په Osnabrück ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • حرفوی زده کړه

  په آلمان کښی د دوه ګونی حرفوی زده کړي امکانات شته . په دي مانا چی د یوه شغل دزده کړی په بهیر کي کولای شي په یوه تصدی کی عملی کار هم وکړی: یو مسلکی ښوؤنځی ته ځی او په عین وحت ځانته پیسی ګټی.چی په دی صورت کي به تاسي پخپل راتلونکي ژوند کی دکار او کمال له پلوه مطمئن ووسی

  نور ي څرګندوني

 • د پلورنې تمرين

  دلته تاسې په برياليتوب سره د توليداتو د پلورنې مشق او تمرين کوئ.
  کارپوهان تاسې ته د اهميت وړ خوښې درکوي. کورس په Nordhessen او Osthessen ښْارونو کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • ستا سي ځای ته نژدی د لار ښوني او مشوری امکانات

  تاسی ته دا فکر پیدا شویدی چي بیرته خپل هیواد ته په څټ شي نو
  تاسي کولای شي خپل استوګنځي ته نژدی بیرته خپل هیواد ته دستنیدلودامکاناتو په هکله لار ښونه اومشوره تر لاسه کړي .

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز – کورس
  سلماني او سينگارتوکي

  دلته تاسې د سلمانۍ او سينگارتوکو په هکله لومړني معلومات زده کوئ او تاسی دویښتو د
  رنگولو تخنيک ښیي
  دغه کورس د Niedersachsen د Osnabrück په ښارجوړیګې .

  نور ي څرګندوني

 • د نوو چانسونو د پاره د غوښتنې (Bewerbung) تمرين

  دلته تاسې زده کوئ، چې څرنگه خپلې د ژوند قلمي سوانح ( CV يا Lebenslauf) په سمه توگه سره ليکلی شئ.
  په دې ډول سره د کار د يوه ښه ځای د موندلو چانس لوړوئ.

  نور ي څرګندوني

 • د گلکارۍ دتخنيک
  بنستیز کورس

  تاسې دلته زده کوئ، چې سړی څرنگه کورونه جوړوي او يا مرمت کوي.
  تاسې ته کارپوهان سبق درکوي. تاسې ډېر عملي مشورې ترلاسه کوئ.
  کورس د Nordosthessen د Bebra ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز- کورس
  د بنا یی يا گلکارۍ لاسي کار

  دلته تاسې د گکارۍ لاسي کار بنسټيزه چارې زده کوئ.
  کارپوهان تاسې ته ښيي د بېلگې په توگه، چې سړی څرنگه دېوالونه وهي او دېوالونه کاه گل کوي.د غه کورس دNiedersachsen د Osnabrück په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د Fotovoltaik

  بنستیز کورس

  ه لمر څخه انرژي. Fotovoltaik.
  لمريزه برېښنا.
  دا څه ډول کار کوي؟
  دا کورس د دې موضوع په اړوند پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. دا کورس د Nordhessen او Osthessen په ځانگړو ځايونو کې شته.

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز – کورس
  چوپړونه

  تاسې دلته زده کوئ، چې کوم چوپړونه د کار ښه چانس لري. کارپوهان تاسې ته د اهميت وړ مشورې درکوي.
  دغه کورس په Nordhessen او Osthessen ښارونوکې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • کار پلټلو بنسټیز - کورس

  دلته تاسې زده کوئ، چې څرنگه به د کار په نړيوال بازار کې دنده پلټئ. تاسې د انټرنيټ له لارې د کار د بورسو (Jobbörsen) په هکله معلومات ترلاسه کوئ. ځانگړي کارپوهان ستاسې سره مرسته کوي.

  نور ي څرګندوني

 • پرته دیوه مسلکي پوهي څخه کارموندل.

  کوم کسان چي مسلکی زدکړه نلري دهغوي دپاره په آلمان کی دکارموندل دير ګران کاربریښي

  نور ي څرګندوني

 • د هوټل ، رسټورانټ او گرزندوی اساسات

  دلته تاسې کولی شئ يو کورس ونيسئ، که چېرته تاسې په هوټل، رسټورانټ او يا گرزندوی کې کارکول غواړئ.

  نور ي څرګندوني

 • د مسلکی زده کړی څخه وروسته کارکول

  دهغه مسلکي کسانو دپاره معلومات چي غواړی به آلمان کي کار وکړي .
  دي موخی ته درسیدلو دپاره باید تاسي دزدکړی هغه مسلکی اسناد چي به لاس کی یي لری ، هغه باید په رسمیت وپيژندل شي او په عین وخت کی باید تاسي خپل مسلکي مهارت دنوی مسلکی معلوماتو دزدکړي دترلاسه کولو له لاري زیات کړي .

  نور ي څرګندوني

 • د لمريزې انرژي سره پخلی

  لمريزې انرژي سره پخول. خوراکي توکي له نوې کېدونکې انرژي سره چمتو کول. دا څرنگه کيږي؟ د دې پوښتنې ځواب دا کورس ورکوي. دا کورس د Nordosthessen په Bad Hersfeld ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د برېښنا د مزوغزونې لومړنی کورس

  تاسې د زده کړې په دې دوره کې په کورونو او اپارتمانونو کې د برېښنا د مزوغزونې بنسټيز معلومات تر لاسه کوئ. د زده کړې دا دوره د Hessen د ايالت په شمال (Nordhessen) کې د Bad Hersfeld په ښار کې ترسره کيږي.

  نور ي څرګندوني

 • دهغه میرمنو سره مرسته چی سخت مرستو ته اړه لری

  تاسی یوه میرمن یاست .چی مرستی ته اړتیا ، ځکه چی دیوه ګواښ سره مخامخ یاستی؟
  پر تاسی تاوتریخوالی او تیری کیږی او یا د زور زیاتی د چلند سره مخا مخ یاست؟
  د ستونزو په حالت کښی له ښځو سره یوه موسسه چی د سول وودی موسسه نومیږی (SOLWODI) مرسته کوی
  دغه ډول مرستی او مشوری په وړیا توګه دي او په فردی ډول سره کیږی .

  نور ي څرګندوني

 • له لرگيو سره دکار
  بنسټيز- کورس

  دلته تاسې د لرگيوکارکونې بنسټيز معلومات زده کوئ.
  کارپوهان تاسې ته ښيي د بېلگې په توگه، چې سړی المارۍ څرنگه جوړوي.
  دعه کورس
  د Niedersachsen د Osnabrück په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د مسلکی فرصتونو په اړه مشوره

  تاسی سوچ کوی چی خپل هیواد ته بیرته ولاړ شی ؟
  پدی اړه مونږ تاسی ته ښی مشوری وړاندی کوو.
  تاسی به د کار موندلو او د اړوند مسلکی زده کړی په هکله معلومات تر لاسه کوی

  نور ي څرګندوني

 • د سلماني بنستیز کورس دنارینه او ښځو دپاره

  دلته تاسې د سلمانۍ لاسي کار بنسټيز معلومات تر لاسه کوئ.
  کارپوهان تاسې ته درښيي، چې سړی څه ډول ويښتان قيچي کوي، رنگوي او بڼه ورکوي.
  کورس د Nordosthessen د Bad Hersfeld په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز – کورس
  رنگونه او رنگمالي

  دلته تاسې د رنگونې او رنگمالۍ بنسټيز معلومات ترلاسه کولی شئ.
  کارپوهان تاسې ته ښيي، چې سړی څه ډول دېوالونه رنگوي او يا کاغذ ورکوي.
  کورس د Niedersachsen Osnabrück په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د کار پيشمنظر بهتره کول

  په دې کورس کې تاسې کولی شئ ځان د کاربازار ته چمتو کړئ.
  تاسې کولی شئ له دې سره خپل مسلکي معلومات پراخه کړئ او خپل ځاني توان او استعداد بهتره کړئ.

  نور ي څرګندوني

 • د کمپيوټر - کورس

  دلته تاسې د معلوماتي تکنالوژۍ – پوهه IT-Wissen تر لاسه کوئ. تاسې د اهميت وړ پروگرامونه پېژنئ او تجربه کوئ، چې سړی څه ډول په انټرنيټ کې يو شی پلټي. دا له تاسې سره په کار او هم شخصي چارو کې مرسته کوي.

  نور ي څرګندوني

 • د تحصیلاتو د فراغت څخه ورسته کارکول

  ښځینه او نارینه فارغ تحصیلانو ته په آلمان کښی د کار کولو د امکاناتو په اړه معلومات

  نور ي څرګندوني

 • ولډنگ کونه: له تصديق سره کورس

  دلته تاسې زده کوئ، چې سړی له اوسپنو سره څرنگه کار کوي.
  د Nordosthessen په Bad Hersfeld کې د ولډنکارۍ د کورس په پای کې تاسې کولی شئ يو امتحان ورکړئ او يو تصديق لاس ته راوړئ.

  نور ي څرګندوني

 • گرځندوی

  دلته تاسې د گرځندوی په هکله لومړني معلومات ترلاسه کوئ. له دې سره تاسې کولی شي په دې برخه کارکولو ته ځان چمتو کړئ.

  نور ي څرګندوني

 • د تصدي جوړولو
  بنستیز کورس

  اسې د سوداگرۍ یوه مفکوره لرئ؟
  تاسې غواړۍ چې ځان خپلواک کړۍ؟
  تاسې غواړئ چې د مالي چارو د کاتب په توگه کار وکوئ؟
  دلته ستاسې د پاره د اړتيا وړ لومړني معلومات شته!

  نور ي څرګندوني

 • د موټر د تخنيک بنسټيز کورس

  که تاسې له موټر او تخنيک سره مينه لرئ، نو کولی شئ په دې کورس کې د موټر د تخنيک بنسټيزمعلومات زده کړئ. همدا شان تاسې کولی شئ پخپله د موټر مرمت یاترمیم وکوئ.

  نور ي څرګندوني

 • تحصیل

  د آلمان په پوهنتونو کښی د عالی تحصیلاتو سره د خپل کاری ژوند د بریالیتوب لاره پرانیزی.

  نور ي څرګندوني

 • د خپلواکمتوب په لور

  تاسې غواړئ چې يوه خپله تصدي جوړه کړئ؟ دلته کولی شئ د هغه پر گټو او زيانونو باندې وغږېږئ. برسېره پر دې تاسې د تصدي اقتصادي شمېرنې اساسات هم زده کوئ.

  نور ي څرګندوني

 • بنسټيز- کورس
  اوسپنه

  دلته تاسې د اوسپنو کارکونه زده کوئ.
  کارپوهان تاسې ته ښيي چې سړی څرنگه د اوسپنو کار کوي.

  کورس د Niedersachsen د Osnabrück په ښار کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د بايسکل ميخانيک

  دلته تاسې د بايسکل د ميخانيک بنسټيز معلومات زده کړئ. تاسې ډېر عملي کار کوئ، د اهميت وړ مسلکي کلمې زده کوئ او په حساب کې خپل معلومات پراخوئ.

  نور ي څرګندوني

 • د څښاک اوبو د فلتر
  بنستیز کورس

  دلته تاسې په کور کې د کاراخيستنې د څښاک اوبو د فلترکولو د دستگاه بنسټيز معلومات زده کوئ.
  کارپوهان تاسې ته د پاکو اوبو په هکله گټور معلومات درکوي.

  نور ي څرګندوني

 • په یوه شخصي کار پیل کول

  په آلمان کي دیوه شخصي کسب او کار دپیل کولو دپاره ډیر ښه شانس ښته .
  خو په دی شرط چي به یوه سم پلان سره پیل کړاي شي .

  نور ي څرګندوني

 • دهوټلداری بنیستیز کورس

  دلته د هوټلدارۍ لومړني معلومات زده کوي.
  کارپوهان تاسې ته په رستورانت کې د بريالي کار په هکله د اهميت وړ لارښوونې کوي.
  دغه کورس د Bebra او Bad Hersfeld په ښارونو کې دئ.

  نور ي څرګندوني

 • د معلوماتو تیلفون

  که چیرته تاسی ته دا فکر پیدا شوی چی بیرته خپل هیواد ته په څټ شي نو دلته تاسي خپل هیواد ته دبیرته ستنیدلو په هکله لمړني معلومات تر لاسه کولاي شي .

  نور ي څرګندوني

 • د کامپیوتر ساینس انلاین کورس

  «د کیرون»تعلیمي پلتفورم دکامپیوترساینس په څانګه کي د عالی تحصیلاتو په سویه کورسونه وړاندی کوی.
  او په دغه څانګه کي وروستي مضامین تدریس کیږي :
  د ریاضیات افزار، الګوریتم، پروګرامول،« نرم افزار» او «سخت افزار»

  نور ي څرګندوني

 • درنګمالي او ورنس کاری
  مبادي کورسونه

  په دغه مسلکی کورس کي تاسي د تعمیراتو او ودانیو د رنګمالی، د ډول ډول رنګونو پيژندني، د زینتی آلاتو انځورول او د رنګمالی طریقی او تخنیک زده کوی.
  دغه کورس د نارد راین وست فالن دایالت د دویسبورګ او ددورتموند په ښارونوکښی دایريږی.

  نور ي څرګندوني

 • د یوه شخصی تشبث دپاره لارښو

  آیا تاسی د یوه شخصی کار وبار دپاره کومه مفکوره لری؟ غواړی پخپل هیواد کښی په یوه شخصي تشبث لاس پوري کړی ؟ اوکه تاسی په دی اړوند مرستي ته اړ یاست ؟
  نو دغي پتي ته رجوع وکړی :
  „StartHope@Home“
  تاسی ته هم کورسونه او هم فردی مشوری پدی اړه وړاندی کوی.

  نور ي څرګندوني

 • د نلدوانی، د تودو ابود بخاریو او د مرکز ګرمی تخنیکی چاری.

  په دی مسلکی کورس کښی تاسي د نلدوانی، د تودو ابود بخاریو او د مرکز ګرمی تخنیکی چاری زده کوی. دمثال په توګه څنګه مرکز ګرمی او د مرکز ګرمي پوری اړوند تجهیزات نصبیږی. په کار اچول کیږی او فعال ساتل کیږی
  دغه کورس د نارد راین وست فالن دایالت د دویسبورګ اودورتموند په ښارونو کښی دایریږي.

  نور ي څرګندوني

 • دالکتروتخنیک مقدماتی کورس

  پدی کورس کښی تاسي د الکتروتخنیک وروستي مبادی اساسات زده کوی:
  دمثال په توګه دکار د وسایلو سره بلدتیا، ریاضی یا دسوچونو جوړښت
  دغه کورس د نارد راین وستفالن د ایالت دویسبورګ او دورتموندپه ښارونو کښی دایریږي.

  نور ي څرګندوني

 • د ټولنیزو چارو دپاره دآنلاین کورس

  «دکیرون » په نامه دزدکړی پلتفورم د عالی تحصیلاتو په سویه کورسونه وړاندی کوی.
  د ټولنیزوچارو په برخه کي دعالي تحصیلاتوپه سطحه نظری او عملی علمی معلومات دټولنیزو چارو په برخه کي وړاندی کوی .

  نور ي څرګندوني

 • د آنلاین له لاری د تصدی اقتصاد کورس

  « دکیرون » تعلیمی پلتفورم د عالی تحصیلاتو په سویه دتصدی اقتصاد په څانګه کي نظری او عملی کورسونه وړاندی کوي

  نور ي څرګندوني

 • ابتدایی کورسونه د نساجی(کالی ګندل)، لاسی کارونو او ریاضیاتو په
  رشته کښی

  ښځینه و ته د نورو زده کړو لپاره. پدی کورسونو کښی په عملی ډول سره اساسی پوهه د خیاطی، جاکت اوبدل، لاسی کارونو او ریاضیاتو په رشته کښی زده کوی.
  دا کورسونه د راین لند فلز د ایالت په کوزل ښار کښی دایر کیږی.

  نور ي څرګندوني

 • د مسلکی زده کړی لپاره

  په مختلفو کاری برخو کښی د مسلکی زده کړی د سویه یی ارتقا. لکه خیاطی، کمپیوتر ساینس، آشپزی، آرایش کول، نرسنګ، حسابداری، د انګریزی او یا جرمنی ژبی زده کړه د سیلانیانوسره دکار لپاره.
  دا کورسونه د منهایم په ښار کښی دایر کیږی.

  نور ي څرګندوني

 • د فلز کاری مسلکی کورس

  پدی کورس کښی تاسي د الکتروتخنیک وروستي مبادی اساسات زده کوی:
  دمثال په توګه دکار د وسایلو سره بلدتیا، ریاضی یا دسوچونو جوړښت
  دغه کورس د نارد راین وستفالن د ایالت دویسبورګ او دورتموند په ښارونو کښی دایریږي.

  نور ي څرګندوني

 • بیلابیل کورسونه د عملی کار دوری سره.

  مسلکی نور زده کړه د نظری کورسونو او عملی کار سره لکه: تحویلداری، لوجیستیک، د موټر میخانیک، خیاطی، پرستاری اوروغتیایی پاملرنه. د نیدر زاکسن د ایالت په مِپن ښار کښی.

  نور ي څرګندوني

 • دهغه کسانو دپاره چی غواړي بیرته خپل هیواد ته څټ شی ، دمالی مرستو امکانات

  کیدی شی چی تاسي خپل هیواد ته دبیرته ستنیدلو خرڅی تر لاسه کړی . او ښایی يو څه نقدي پیسي هم تر لاسه کړي.

  نور ي څرګندوني

Contact دامکاناتو موندل Find adice دمشوری مندل