Skip to main content
Menyja

Lidhur me këtë faqe interneti

Faqja e internetit “Startfinder” është një mundësi për informacion që ofron Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) SHPK, e ngarkuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ).

“Startfinder” ofron informacione për vendet e mëposhtme:

 • Afganistanin
 • Shqipërinë
 • Gambian
 • Ganën
 • Irakun
 • Kosovën
 • Marokun
 • Nigerinë
 • Senegalin
 • Serbinë
 • Tunizinë

“Startfinder” u drejtohet grupeve të mëposhtme me synimin për t’i arritur:

 • Refugjatëve të ardhur në Gjermani, të cilët janë duke menduar që të kthehen në njërin prej vendeve të origjinës, të përmendura më sipër.
 • Njerëzve që jetojnë në njërin prej vendeve të origjinës, të përmendura më sipër, të cilët kërkojnë perspektiva të reja në vendet ku jetojnë.
 • Njerëzve që jetojnë në njërin prej vendeve të origjinës, të përmendura më sipër, të cilët janë duke menduar të emigrojnë në Gjermani.
 • Punonjëseve dhe punonjësve të Zyrave për Këshillim dhe Kthim (Rückkehrberatungsstellen) në Gjermani.

Qëllimi i faqes së internetit “Startfinder” është që të ofrojë në mënyrë kompakte në gjuhët përkatëse të vendeve të mësipërme informacione të rëndësishme për grupet që synon të arrijë. Në këtë kuadër i mëshohet ofertave që kanë për qëllim riintegrimin në vendet e origjinës si dhe masave parapërgatitore për riintegrim që merren në Gjermani.

Faqja e internetit “Startfinder” është pjesë e programit të BMZ-së Perspektiva Atdheu, i cili informon njerëzit të cilët nuk dëshirojnë të qëndrojnë më dhe/ose nuk kanë një perspektivë qëndrimi në Gjermani dhe njëkohësisht i përkrah ata në kthimin e tyre në vendet e origjinës, duke i dhënë shanse për një fillim në vendet e përmendura më sipër. Ofertat në vendet e origjinës mund të shfrytëzohen pavarësisht nga fakti nëse kthimi bëhet vullnetarisht apo në mënyrë të detyrueshme. Masat kualifikuese në Gjermani mund të merren pavarësisht prej statusit të lejes së qëndrimit.

Programi i BMZ-së Perspektiva Atdheu është prej marsit të vitit 2017 në krijim e sipër dhe qysh nga kjo kohë u ndihmon për t’u riintegruar njerëzve që dëshirojnë të kthehen në Afganistan, Shqipëri, Ganë, Irak, Kosovë, Marok, Nigeri, Senegal, Serbi ose Tunizi. Vende të tjera që synohet të përfshihen në program janë Egjipti dhe Pakistani, përveç kësaj ekziston dhe një projekt për bashkëpunim i GIZ-it në Gambia. Informacione të hollësishme për secilën prej Qendrave për Këshillim ju mund të gjeni në këtë faqe interneti.

Përkrahja e kthimit vullnetarisht përmes programit Perspektiva Atdheu

Përkrahja e kthimit vullnetarisht përmes programit Perspektiva Atdheu

Ministria Federative për Zhvillim i përkrah njerëzit që dëshirojnë të kthehen vullnetarisht në atdheun e tyre dhe përmes programit Perspektiva Atdheu u krijon atyre shanse për një fillim në vendet që kanë zgjedhur për t’u kthyer.

Mehr erfahren

Shanset e fillimit dhe perspektivat profesionale në atdhe

Shanset e fillimit dhe perspektivat profesionale në atdhe

Njerëzit që kthehen në vendet e tyre të origjinës mund t’i krijojnë vetes në rrugë të ndryshme rishtazi një perspektivë profesionale. Qendrat për Këshillim ju informojnë për mundësitë e punësimit dhe të arsimimit në vend. Kualifikimet e mëtejshme dhe trajnimet i përkrahin njerëzit që kthehen për të përmirësuar shanset e tyre në tregun e punës.

Mehr erfahren
Contact Të gjesh mundësi Find adice Kërko këshillim