Skip to main content
Menyja


Hyrje: konstruksionet metalike

Projekti „Kthim me dinjitet“ ofron kurse hyrëse për konstruksionet metalike.   
Trajnimi është i orientuar në formë praktike. Ai përmbledh drejtimet kryesore si më poshtë:

 • rregullat e sigurimit teknik,
 • njohuri për veglat e punës dhe makineritë,
 • hyrje në proceset e punës së një ofiçine, 
 • të lexuarit dhe të kuptuarit e vizatimeve teknike, 
 • prodhimin e detalit duke pasur parasysh: skicimin, punën me limë, sharrimin, punën me frezë, punën me daltë dhe filetimin,
 • punime të thjeshta lakuese.

Në projekt ofrohen edhe kurse në fusha të tjera: 

 • instalime elektrike, 
 • bojatisje dhe llakosje,
 • teknika e punimeve sanitare, të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar
 • gastronomi dhe kuzhinë,
 • parukeri dhe kozmetikë.

Ndoshta është e mundur të trajtohen edhe tema të tjera. Ju lutemi të pyesni paraprakisht për këtë gjë.
 

Kontakti Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

Qendra e Kualifikimit Profesional (Bildungszentrum Handwerk) Duisburg
Manjola Kola
Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg