Skip to main content
Menyja


Hyrje: gastronomi dhe kuzhinë

Projekti „Kthim me dinjitet“ ofron kurse hyrëse - në rastin konkret në gastronomi dhe kuzhinë.

Trajnimi është i orientuar në formë praktike. Ai përmbledh drejtimet kryesore si më poshtë:

 • rregullat e sigurimit teknik,
 • teorinë lidhur me ushqimet,
 • njohjen me veglat e kuzhinës dhe teknikat e prerjes,
 • teknikat e ndryshme të gatimit,
 • gatimin dhe pjekjen e recetave krahinore, internacionale dhe sezonale,
 • krijimin e menyve,
 • shërbimin e orientuar sipas kërkesave të klientëve.

Në projekt ofrohen edhe kurse në fusha të tjera:

 • parukeri dhe kozmetikë,
 • bojatisje dhe llakosje,
 • teknikën e punimeve sanitare, të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar,
 • ndërtimin e konstruksioneve metalike,
 • instalime elektrike.

Ndoshta është e mundur të trajtohen edhe tema të tjera. Ju lutemi të pyesni paraprakisht për këtë gjë.

Kontakti Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

Qendra e Kualifikimit Profesional (Bildungszentrum Handwerk) Duisburg

Manjola Kola
Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg