Skip to main content
Menyja

Trajnime të shkurtra në Gjermani

Hapja e një biznesi privat dhe ekonomia e ndërmarrjes

Trajnim aftësimi për ekonomizimin e të ardhurave

Këtu ju mund të përfitoni njohuritë bazë për hapjen e një biznesi në vendin prej nga vini. Kursi është për gratë. Ai është i thjeshtë dhe i përshtatshëm edhe për analfabetet.
SOLWODI Vendi:
Shën Augustin (St. Augustin). Kohëzgjatja: 
14 ditë. Më shumë informacione

Trajnim aftësimi për ekonomizimin e të ardhurave

Këtu ju mund të përfitoni njohuritë bazë për hapjen e një biznesi në vendin prej nga vini. Kursi është për gratë. Ai është i thjeshtë dhe i përshtatshëm edhe për analfabetet.
SOLWODI Vendi:
Shën Augustin (St. Augustin). Kohëzgjatja: 
14 ditë. Më shumë informacione

Trajnim aftësimi për ekonomizimin e të ardhurave

Këtu ju mund të përfitoni njohuritë bazë për hapjen e një biznesi në vendin prej nga vini. Kursi është për gratë. Ai është i thjeshtë dhe i përshtatshëm edhe për analfabetet.
SOLWODI Vendi:
Shën Augustin (St. Augustin). Kohëzgjatja: 
14 ditë. Më shumë informacione

Perspektivat për hapjen e një biznesi

Ju keni një ide për një biznes? Dëshironi të vetëpunësoheni në vendin tuaj të origjinës? Keni nevojë për ndihmë në fillim? „StartHope@Home“ ju ofron kurse dhe këshillim.
Social Impact gGmbH Kohëzgjatja: Sipas kushteve të përcaktuara në kohë afërsisht katër javë Më shumë informacione

Perspektivat për hapjen e një biznesi

Ju keni një ide për një biznes? Dëshironi të vetëpunësoheni në vendin tuaj të origjinës? Keni nevojë për ndihmë në fillim? „StartHope@Home“ ju ofron kurse dhe këshillim.
Social Impact gGmbH Kohëzgjatja: Sipas kushteve të përcaktuara në kohë afërsisht katër javë Më shumë informacione

Kërkimi i punës dhe aplikimi

Këshillim për mundësitë profesionale

Ju jeni duke menduar që të ktheheni në vendin tuaj të origjinës? Ne ju këshillojmë në këtë drejtim. Ju do të merrni informacione individuale lidhur me mundësitë për punë dhe për kualifikimet e mëtejshme të përshtatshme.
BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH – ein Unternehmen der Biwe-Gruppe (Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V.) Kohëzgjatja: Këshillimi dhe kurset janë përshtatur për secilën pjesëmarrëse dhe secilin pjesëmarrësindividualisht. Për këtë arsye ato kanë kohëzgjatje të ndryshme. Më shumë informacione

Kompjuteri, IT dhe interneti

Kurs kompjuteri

Këtu ju përfitoni njohuri praktike në IT. Ju njihni programet më të rëndësishme dhe mësoni të kërkoni diçka në internet. Kjo ju ndihmon jo vetëm profesionalisht, por edhe personalisht.
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (bfz) Vendi: Mynih Kohëzgjatja: 4 javë. Më shumë informacione

Gastronomia dhe turizmi

Hyrje: gastronomi dhe kuzhinë

Këtu ju njiheni me bazat e gastronomisë, për shembull me teknikat e ndryshme të gatimit dhe pjekjes. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Hyrje: gastronomi dhe kuzhinë

Këtu ju njiheni me bazat e gastronomisë, për shembull me teknikat e ndryshme të gatimit dhe pjekjes. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Anglishtja: si gjuhë e dytë dhe e huaj

Këtu ju mund të përmirësoni anglishten tuaj. Kjo ju hap perspektiva të reja. Një anglishte solide është veçanërisht e rëndësishme në fushën e turizmit dhe gastronomisë.
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (bfz) Vendi: Mynih (München) Kohëzgjatja: 4 javë. Më shumë informacione

Turizmi

Këtu ju mësoni njohuritë themelore për turizmin. Kësisoj jeni i përgatitur për një punësim në këtë fushë.
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (bfz) Vendi:
Augsburg. Kohëzgjatja: 
4 javë. Më shumë informacione

Elektroteknika dhe mekanika

Mekanik biçikletash

Këtu mund të mësoni bazat e mekanikës së biçikletave. Ju punoni shumë në praktikë, mësoni terminologjinë dhe zgjeroni njohuritë tuaja në matematikë.
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft gGmbH (bfz) Vendi:
Augsburg. Kohëzgjatja: 
4 javë. Më shumë informacione

Hyrje: Instalimet elektrike

Këtu mund të mësoni bazat e instalimeve elektrike si p.sh.: përdorimin e veglave të punës ose ndërtimin e qarqeve elektrike. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi: Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Kohëzgjatja: 4 muaj. Vendi: Duisburg. Shpenzimet e rrugës mund të merren përsipër. Më shumë informacione

Hyrje: Instalimet elektrike

Këtu mund të mësoni bazat e instalimeve elektrike si p.sh.: përdorimin e veglave të punës ose ndërtimin e qarqeve elektrike. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi: Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Kohëzgjatja: 4 muaj. Vendi: Duisburg. Shpenzimet e rrugës mund të merren përsipër. Më shumë informacione

Ndërtimi

Kurs bazë në ndërtimtari

Këtu ju mësoni bazat e ndërtimtarisë. Specialistët ju tregojnë për shembull si murosësh apo të suvatosh. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë në ndërtimtari

Këtu ju mësoni bazat e ndërtimtarisë. Specialistët ju tregojnë për shembull si murosësh apo të suvatosh. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Bojatisja dhe llakosja

Kurs bazë: bojatisje dhe llakosje

Këtu ju mësoni bazat e bojatisjes dhe llakosjes. Specialistët ju tregojnë si lyhen dhe vishen me letër muret. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë: bojatisje dhe llakosje

Këtu ju mësoni bazat e bojatisjes dhe llakosjes. Specialistët ju tregojnë si lyhen dhe vishen me letër muret. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Hyrje: Bojatisja dhe llakosja

Këtu ju mësoni bazat e bojatisjes dhe llakosjes, p.sh.: teknikat e bojatisjes. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Hyrje: Bojatisja dhe llakosja

Këtu ju mësoni bazat e bojatisjes dhe llakosjes, p.sh.: teknikat e bojatisjes. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Teknika e punimeve sanitare, ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar

Kurs bazë për pun. san., ngrohje dhe kondicionerë

Këtu ju mësoni bazat e punimeve sanitare, ngrohjes dhe kondicionerëve: specialistët ju tregojnë si të saldoni tubacionet. Kursi ofrohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë për pun. san., ngrohje dhe kondicionerë

Këtu ju mësoni bazat e punimeve sanitare, ngrohjes dhe kondicionerëve: specialistët ju tregojnë si të saldoni tubacionet. Kursi ofrohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Teknika e punimeve higjeno-sanitare, ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar

Këtu mund të mësoni teknikën e punimeve higjeno-sanitare, të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar. Për shembull instalimin e impjanteve dhe mirëmbajtjen e tyre. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi: Nordrhein-Westfalen).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Teknika e punimeve higjeno-sanitare, ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar

Këtu mund të mësoni teknikën e punimeve higjeno-sanitare, të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar. Për shembull instalimin e impjanteve dhe mirëmbajtjen e tyre. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi: Nordrhein-Westfalen).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Druri dhe metali

Kurs bazë për metale

Këtu ju mësoni ndërtimin e konstruksioneve metalike. Specialistët ju tregojnë si mund të përpunohen metalet. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë për metale

Këtu ju mësoni ndërtimin e konstruksioneve metalike. Specialistët ju tregojnë si mund të përpunohen metalet. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë për punë me dru

Këtu ju mësoni bazat e përpunimit të drurit. Profesionistët ju tregojnë për shembull si ndërtohen dollapët. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë për punë me dru

Këtu ju mësoni bazat e përpunimit të drurit. Profesionistët ju tregojnë për shembull si ndërtohen dollapët. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Hyrje: konstruksionet metalike

Këtu ju mësoni bazat e ndërtimit të konstruksioneve metalike, p.sh.: si të punoni me veglat dhe makineritë e ndryshme. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Hyrje: konstruksionet metalike

Këtu ju mësoni bazat e ndërtimit të konstruksioneve metalike, p.sh.: si të punoni me veglat dhe makineritë e ndryshme. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Parukeria dhe kozmetika

Parukeria dhe kozmetika

Këtu ju mësoni bazat e parukerisë dhe kozmetikës. Specialistët ju tregojnë teknikat për prerjen dhe ngjyrosjen. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Parukeria dhe kozmetika

Këtu ju mësoni bazat e parukerisë dhe kozmetikës. Specialistët ju tregojnë teknikat për prerjen dhe ngjyrosjen. Kursi zhvillohet në Duisburg (landi i Nordrhein-Westfalen-it).
Bildungszentrum des Handwerks Duisburg Më shumë informacione

Kurs bazë: parukeri dhe kozmetikë

Këtu ju mësoni bazat e parukerisë dhe kozmetikës. Specialistët ju tregojnë teknikat për tharjen dhe ngjyrosjen. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione

Kurs bazë: parukeri dhe kozmetikë

Këtu ju mësoni bazat e parukerisë dhe kozmetikës. Specialistët ju tregojnë teknikat për tharjen dhe ngjyrosjen. Kursi zhvillohet në Osnabrück (landi i Niedersachsen-it).
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) Vendi: Osnabryk (Osnabrück). Kohëzgjatja: 12 javë. Më shumë informacione