Skip to main content
Menyja

Hyrje: Bojatisja dhe llakosja

Projekti „Kthim me dinjitet“ ofron kurse hyrëse – në rastin konkret në fushën e bojatisjes dhe llakosjes.  
Trajnimi është i orientuar në formë praktike. Ai përmbledh drejtimet e mëposhtme: 

 • rregullat e sigurimit në punë,
 • njohuri për veglat e punës dhe materialet,
 • njohuri për ngjyrat dhe teorinë e tyre,
 • konstruimin dhe vizatimin e ornamenteve,
 • dekorimin me ornamente,
 • veshjen e murit me letër,
 • bojatisjen.

Në projekt ofrohen edhe kurse në fusha të tjera: 

 • instalime elektrike, 
 • ndërtimi i konstruksioneve metalike,
 • teknika e punimeve sanitare, të ngrohjes dhe ajrit të kondicionuar
 • parukeri dhe kozmetikë,
 • gastronomi dhe kuzhinë.

Ndoshta është e mundur të trajtohen edhe tema të tjera. Ju lutemi të pyesni paraprakisht për këtë gjë. 
 

Vërejtje

Kontakti Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

Qendra e Kualifikimit Profesional (Bildungszentrum Handwerk) Duisburg
Manjola Kola
Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg