Skip to main content
Menyja

Ndërtimi i furnelës me energji diellore

Në Bad Hersfeld specialistët ju tregojnë si të ndërtoni vetë një furnelë me energji diellore. Për këtë gjë ju nevojiten vetëm materiale të thjeshta.
Pas këtij kursi ju mund t’u mësoni edhe njerëzve të tjerë se si funksionojnë dhe si mund të ndërtohen furnelat me energji diellore.
 
Kursi përmbledh drejtimet e mëposhtme:
• udhëzimin për mënyrën e ndërtimit,
• ndërtimin konkret në punishte,
• këshilla për shitjen e furnelës,
• dhënien e njohurive personave të tjerë,
• financimin e furnelave me energji diellore
• rregullat e sigurimit teknik.
 
Në Hesen-in Verior dhe Lindor ofrohen dhe kurse të tjera.

Për shembull:
• kurs bazë për energjinë solare fotovoltaike,
• kurs për gatimin me energji diellore.
 
 

Pjesëmarrja nuk ka asnjë ndikim në statusin tuaj të qëndrimit.
 
Në fund të kursit do të pajiseni me një certifikatë lidhur me pjesëmarrjen tuaj.
 
Shpenzimet e udhëtimit: Paratë e udhëtimit do t’ju kompensohen, nëse paraqisni biletën e udhëtimit.
A e dini se: Kohëzgjatja: 5 ditë. Vendi i kursit: Bad Hersfeld (Hesen-i Verior). Gjuha: gjermanishte e thjeshtë (nëse nuk kuptoni gjermanisht, ju ofrohet ndihmë përmes përkthimit). Kushtet: prirje për artizanat. Falas.
Kontakti Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld