Skip to main content
Мени

„Поверење је наша најважнија валута“

Централно саветовалиште за повратнике Јужне Баварске (ЗРБ) пружа од 2004. године подршку тражиоцима азила, избеглицама и држављанима трећих држава, који размишљају о добровољном повратку у своју земљу порекла. Стручна служба са седиштем у Аугсбургу нуди саветовање на четири баварске локације. О томе, како се може припремити успешна реинтеграција, говори Маркус Фибигер, руководилац тима Централног саветовалишта за повратнике Јужне Баварске у Каритас центру у Милдорфу.

Ein Mann mit weißem Hemd und einer auf den Kopf geschobenen Brille blickt in die Kamera.
Маркус Фибигер је руководилац тима Централног саветовалишта Јужне Баварске у Каритас центру Милдорф.

Господине Фибигер, које теме Ваше клијенткиње и Ваши клијенти доносе са собом на саветовање за повратнике?
Маркус Фибигер: До нас долазе људи који хоће или такође морају да се врате у своје земље порекла, зато што су добили негативно решење. Отприлике је трећина од њих већ донела одлуку - зато што је неко умро и они у домовини морају да преузму одговорност за породицу односно зато што се променила политичка ситуација. Други након пуно година толерисаног боравка више не виде перспективу и потребна им је подршка код организације њиховог повратка. Сваки појединачни случај је специфичан и мора да се посматра индивидуално. Ми саветујемо независно и објективно, одвајамо време и разговарамо о социјалној и здравственој, као и о економској ситуацији и ситуацији у погледу правних прописа о боравку. Начелно нам је стало до тога да пружимо оријентацију и покажемо опције. То не мора нужно да буде повратак.

Zwei Männer stehen sich auf einer Wiese gegenüber und begrüßen sich per Handschlag.
Маркус Фибигер (десно) и један повратник из Сенегала.

Како људе припремате за реинтеграцју у њиховим земљама порекла?
Код нас као удружења за социјално старање је у средишту човек са својим личним проблемима у тешкој ситуацији. Саветовали смо на пример једну неудату мајку са Балкана са троје делом болесне деце. Она би се због своје правне ситуације само врло ограничено могла подстицати. Наш поглед је међутим био уперен у добробит деце и тако смо за ту породицу на лицу места могли да организујемо социјално и медицинско збрињавање. Сараднице и сарадници државних саветовалишта за повратнике су не ретко такође још ангажовани у другим областима задатака управа за странце. Наша велика предност је то што можемо да се искључиво концентришемо на саветовање повратника. Тако имамо времена и потенцијала да изградимо и негујемо регионалне и међународне контакте. Такође сарађујемо са друштвом Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и европским програмом за повратак и реинтеграцију ЕРРИН, као и са круговима помагача по почасној дужности или локалним невладиним организацијама.

Zwei Männer sitzen sich gegenüber und blicken gemeinsam in Unterlagen.
На саветодавном разговору.

Шта је посебно битно у разговорима са повратницама и повратницима?
Велики део нашег рада усмерен је ка томе да се изгради поверење. Важно је да се потенцијалним повратницама и повратницима предочи то, да саветодавни разговори за њих немају негативне последице. Тако је на пример било са једним младим Сенегалцем, који је у Немачку дошао са надом у посао. Он је потицао из једне земљорадничке породице, једва да је имао школско образовање и није знао шта ће се са њим даље догађати у домовини. Код те тачке се радило о томе да се пронађе који потенцијал он има. Напредовао је захваљујући бизнис тренингу од стране организације Социал Импакт и разговорима са саветницима Немачко-сенегалског центра за послове, миграцију и реинтеграцију (ЦСАЕМ). Он ће убудуће обрађивати земљу заједно са својом породицом - круг помагача је осим тога прикупио донације и тако се постарао за додатне набавке, које ће он добро моћи да искористи за свој нови почетак.

Коју улогу игра сарадња са саветодавним центрима ГИЦ у земљама порекла?
Сигурност ствара сама перспектива да се и након повратка на лицу места имају директне особе за контакт. Генерално осећамо велику несигурност на страни повратница и повратника и такође страх од тога да би се њихови планови у вези са програмима за подстицање повратка на крају ипак могли испоставити као празна обећања. Због тога је за њих важно да знају да и у њиховим земљама порекла постоје структуре које ће их прихватити и људи који ће се и даље о њима старати. Ми им такође и даље стојимо на располагању и укључујемо се, уколико негде зашкрипи.

Како се конкретно одвија ово интернационално праћење?
Ми у многим случајевима већ пре повратка успостављамо контакт са саветодавним центрима на лицу места и по могућности их укључујемо већ код припремања мера реинтеграције. Приликом разговора укључујемо преко интернета саветнице и саветнике ГИЦ-а на лицу места и разјашњавамо, са којим намерама и потребама дотично лице долази у земљу. У мрежи са различитим актерима у обе земље се врло често може покренути много тога.

Мислите ли ту на неки конкретни пример?
У случају једног Нигеријанца, који је обавезно хтео да направи аутомобилску радионицу, сви учесници су направили један заиста добар пакет. Човек на почетку четрдесетих година живота је био неписмен и претходних је година радио у радионицама без стручног образовања и сертификата.

Он је у договору са мрежом на брзом курсу код Стручних центара Баварске привреде за усавршавање (bfz) преко пола године описмењаван, развио је са организацијом Социјал Имакт бизнис план, послат је на праксу и упознао је најновије стање технике у радионици, све до електронске анализе возила. Круг помагача је напослетку још започео кампању и набавио додатна финансијска средства за опремање његове радионице. Сви процеси су се скоро идеално типски прожимали. Тај човек је на срећу код нас дошао у неком раном тренутку, јер тако промишљена припремна фаза наравно изискује време.

Да ли се исплатило?
Апсолутно. Он је данас умрежен са једним другим повратником у свом региону који је као варилац са ковачком радионицом постао приватник и запошљава два радника. Човек је сада веома задовољан својом ситуацијом, он се међутим заиста и пуно трудио! То је напослетку увек и питање личности. Ми повратницима и повратницама отварамо професионалне перспективе - потребна је међутим одговарајућа мотивација и сопствена иницијатива, да би се ове понуде прихватиле и успешно користиле.

Стање: 07/2021.

Сигурност ствара сама перспектива да и након повратка на располагању стоје особе за директан контакт у земљи порекла.
Маркус Фибигер

More blog posts