Skip to main content
Мени
Правне напомене

Искључивање одговорности

Ова интернет страница је састављена са највећом могућом пажњом. Грешке се ипак не могу искључити. Молимо Вас да напомене и исправке пошаљете на следећу имејл адресу. Друштво за међународну сарадњу не преузима никакву одговорност за актуелност, тачност, потпуност и квалитет припремљених информација. Искључује се свака одговорност за штету која директно или индиректно настане из коришћења ове веб странице, уколико се иста не заснива на намери или грубом нехату.

Не постоји право на услуге приказане на овој интернет страници.

Друштво за међународну сарадњу изричито задржава право на то да делове страница или целокупну понуду без посебне најаве измени, допуни, избрише или привремено или коначно обустави објављивање.

На овој интернет презентацији налазе се линкови ка екстерним страницама. За садржаје екстерних страница ка којима постоје линкови увек је одговоран односни понуђач. Садржаји туђих страница на које Друштво за међународну сарадњу указује линковима не одражавају мишљење Друштва за међународну сарадњу већ служе само информацији и приказивању повезаности. Друштво за међународну сарадњу је приликом првог повезивања проверило туђи садржај у погледу тога да ли се њиме изазивају могућа грађанско-правна или кривично правна одговорност. Без конкретних индиција о повреди права није међутим прихватљива перманентна контрола садржаја линкованих екстерних страница. Уколико Друштво за међународну сарадњу установи или му други укажу на то да нека екстерна понуда, са којом је оно повезано путем линка, изазива грађанско-правну или кривично-правну одговорност, оно ће неодложно укинути линк ка тој понуди. Друштво за међународну сарадњу се изричито дистанцира од таквих садржаја.

Картографски прикази не садрже међународно-правно признање граница и области.

Садржаји „Startfinder“-а подлежу заштити ауторских права. Коришћене фотографије су, уколико је то са правног аспекта потребно, означене доказима о сликама. За свако коришћење слика потребна је претходна сагласност Друштва за међународну сарадњу ДОО.

Ка „Startfinder“-у линк сме да води када „Startfinder“ након позивања постаје искључиви садржај прозора прегледача.