Skip to main content
Meni

Protiv nasilja i trgovine ljudima

„Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja“ (Atina) pomaže žrtvama trgovine ljudima i žrtvama nasilja.

Postoji kuća u Beogradu u kojoj možete da dobijete privremenu zaštitu. Atina će Vam i inače pomoći, na primer:

  • prilikom traženja novog smeštaja ili stana;
  • pravnim savetovanjem;
  • pružanjem lekarske pomoći;
  • pružanjem psihološke pomoći.

Više informacija možete da pronađete na internet stranici i na fejsbuku. Informacije možete da prosledite i drugim zainteresovanim licima.

Ukoliko imate pitanja ili Vam je potrebna pomoć, pozovite nas telefonom. Sve ponude Atine su za Vas besplatne.

Beleške

Ponude su besplatne.

Kontakt Citizens Association for Combating Trafficking in Human Beings and all Forms of Gender-based Violence (Atina)

„Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja“ Atina)