Skip to main content
Meni
Për shkak të COVID-19 hyrjet e personave nga Gjermania në disa vende destinacioni nuk janë më të mundshme ose vetëm të mundshme në mënyrë të kufizuar Duhet të llogaritet me kontrolle të përforcuara, kontrolle shëndetësore ose edhe me masa të karantinës gjatë mbërritjes në vendin e destinacionit. Kjo varet nga rregullat e vlefshme aktualisht. Një listë me rregullat e vlefshme gjeni këtu. Informacione të mëtejshme ju gjeni edhe në faqen e informacionit të Ministrisë së Jashtme.

Tražite …

  • savetovanje i pomoć, zato što razmišljate da se vratite u svoju domovinu?
  • nove mogućnosti u svojoj domovini?
  • savetovanje na svom maternjem jeziku?
  • mogućnosti regularne migracije u Nemačku?

Startfinder pruža informacije o sledećim zemljama:

Kliknite na željenu zemlju za dodatne informacije.