Skip to main content
Meni

Centri za migracije i razvoj

Informisanje i savetovanje - Prilikom novog početka u otadžbini ili na vašem putu u drugu zemlju.

Informišemo vas o vašim mogućnostima da se preselite u Nemačku i Evropu, ili unutar vašeg regiona – sa ciljem da tamo radite ili da se doškolujete. I kada ste se vratili u zemlju vašeg porekla, možete da nam se obratite. Mi vas na primer savetujemo u vezi sa traženjem posla ili samozapošljavanjem.

Savetovanje preko naših centara je otvoreno za sve. Ono je besplatno, poverljivo i neobavezno.Da li ste trenutno u Nemačkoj i razmišljate o povratku u zemlju porekla? Saznajte više o ponudama koje će vam pomoći u procesu povratka ovde Povratak iz Nemačke.

Sajt Povratak iz Nemačke razvijen je uz podršku Nemačkog saveznog ministarstva za migracije i izbeglice (BAMF) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM).


vesti