Skip to main content
Meni

U Senegalu mogu dobro da živim od mojih prihoda.

Mbaye, Senegal

Do iskustva iz zemlje

Na vašoj strani: Prilikom novog početka u otadžbini ili na vašem putu u drugu zemlju.

Informišemo vas o vašim mogućnostima da se preselite u Nemačku i Evropu, ili unutar vašeg regiona – sa ciljem da tamo radite ili da se doškolujete. I kada ste se vratili u zemlju vašeg porekla, možete da nam se obratite. Mi vas na primer savetujemo u vezi sa traženjem posla ili samozapošljavanjem.

Savetovanje preko naših centara je otvoreno za sve. Ono je besplatno, poverljivo i neobavezno.vesti