Skip to main content
Meni
Për shkak të COVID-19 hyrjet e personave nga Gjermania në disa vende destinacioni nuk janë më të mundshme ose vetëm të mundshme në mënyrë të kufizuar Duhet të llogaritet me kontrolle të përforcuara, kontrolle shëndetësore ose edhe me masa të karantinës gjatë mbërritjes në vendin e destinacionit. Kjo varet nga rregullat e vlefshme aktualisht. Një listë me rregullat e vlefshme gjeni këtu. Informacione të mëtejshme ju gjeni edhe në faqen e informacionit të Ministrisë së Jashtme.

Tražite …

  • nove perspektive u zemlji u kojoj živite?
  • savetovanje i ponude za pružanje podrške, zato što razmišljate o povratku u svoju zemlju porekla?
  • informacije o preduslovima za regularnu migraciju u Nemačku?

Оnda ste kod „Startfindera“ na pravom mestu!

Startfinder pruža informacije o sledećim zemljama:

Kliknite na željenu zemlju za dodatne informacije.