Skip to main content
Meni

Naučio sam kako se vodi preduzeće.
Sada želim da ostanem ovde i da dalje razvijam svoj posao.

Ousmane, Senegal

Do iskustva iz zemlje

Ja volim svoj posao.
To je san koji se ostvario. Sama sebi sam šefica.

Glori, Nigerija

Do iskustva iz zemlje

Htela sam da ponovo radim u mom izučenom zanimanju
- i to u sopstvenoj radnji.

Vahide, Kosovo

Do iskustva iz zemlje

Otkrijte nove mogućnosti u svojoj domovini

Startfinder pruža informacije za ljude koji se vraćaju u svoju zemlju porekla ili na licu mesta traže nove perspektive. Ovde ćete saznati više o podršci prilikom traženja posla ili prilikom samozapošljavanja.

Savetovanje u našim centrima je svima dostupno. Ono je besplatno, poverljivo i neobavezujuće.vesti