Skip to main content
Meni

Impresum

Izdavač

Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Referat 224 – Povratak, reintegracija

Stresemannstraße 94
D-10963 Berlin - Nemačka

Telefon: +49 30 185 35-0
Internet: www.bmz.de

Redakcija i kontakt

Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) DOO
Katja Hans

Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36
D-53113 Bonn

Dag-Hammarskjöld-Weg 15
D-65760 Eschborn

Telefon: +49 6196 79-0
Imejl: info@giz.de
Internet: www.giz.de

Trgovinski registar:
Osnovni sud u Bonu: HRB 18384
Osnovni sud u Frankfurtu na Majni: HRB 12394

Identifikacioni broj poreza na promet:
DE 113891176

Predsednik Nadzornog odbora:
Martin Jeger (Martin Jäger)

Upravni odbor:
Tanja Gönner (portparolka Upravnog odbora)
Ingrid-Gabriela Hoven
Thorsten Schäfer-Gümbel