Skip to main content
Menyja
Për shkak të COVID-19 hyrjet e personave nga Gjermania në disa vende destinacioni nuk janë më të mundshme ose vetëm të mundshme në mënyrë të kufizuar Duhet të llogaritet me kontrolle të përforcuara, kontrolle shëndetësore ose edhe me masa të karantinës gjatë mbërritjes në vendin e destinacionit. Kjo varet nga rregullat e vlefshme aktualisht. Një listë me rregullat e vlefshme gjeni këtu. Informacione të mëtejshme ju gjeni edhe në faqen e informacionit të Ministrisë së Jashtme.

Ju kërkoni …

  • këshillim dhe ndihmë, sepse jeni duke menduar që të ktheheni në atdheun tuaj?
  • mundësi të reja në atdheun tuaj?
  • këshillim në gjuhën tuaj të nënës?
  • mundësi për një emigrim të rregullt në Gjermani?

“Startfinder” ofron informacione për vendet e mëposhtme:

Klikoni shtetin tuaj të dëshiruar për më tepër informacione