Skip to main content
Menyja

Këshilla ime: Po të jeni kureshtarë për gjëra të reja, atëherë do t´ju hapen mundësi të reja.

Bilal, Pakistan

Për përvojën e vendit

Qendrat për Migracion dhe Zhvillim 

Informim dhe këshillim - për një fillim të ri në atdheun tuaj ose në rrugëtimin tuaj për të shkuar në një vend tjetër.

Ne ju informojmë lidhur me mundësitë tuaja për të emigruar në Gjermani dhe në Europë ose edhe për ato brenda rajonit tuaj - me qëllimin për të punuar atje ose për t’u kualifikuar më tej profesionalisht. Ju mund të na drejtoheni edhe nëse jeni kthyer në vendin tuaj të origjinës. Ne ju këshillojmë për shembull gjatë kërkimit të një pune ose në hapjen e një biznesi privat.

Këshillimi përmes qendrave tona është i mundur për të gjithë. Ai është falas, në mirëbesim dhe pa detyrime.


Ne këshillojmë në vendet e mëposhtme


Ndodheni në Gjermani dhe po mendoni të ktheheni në vendin tuaj të origjinës? Mësoni mbi ofertat për të mbështetur kthimin tuaj në Kthimi nga Gjermania.

Faqja e internetit Kthimi nga Gjermania ofrohet nga Zyra Federale Gjermane për Migracionin dhe Refugjatët (BAMF) dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).


Lajme