Skip to main content
Menyja

Our goal is to set up a company that can supply our products worldwide.

Robert dhe Ivone, Gana

Për përvojën e vendit

Pranë jush: për një fillim të ri në atdheun tuaj ose në rrugëtimin tuaj për të shkuar në një vend tjetër.

Ne ju informojmë lidhur me mundësitë tuaja për të emigruar në Gjermani dhe në Europë ose edhe për ato brenda rajonit tuaj - me qëllimin për të punuar atje ose për t’u kualifikuar më tej profesionalisht. Ju mund të na drejtoheni edhe nëse jeni kthyer në vendin tuaj të origjinës. Ne ju këshillojmë për shembull gjatë kërkimit të një pune ose në hapjen e një biznesi privat.

Këshillimi përmes qendrave tona është i mundur për të gjithë. Ai është falas, në mirëbesim dhe pa detyrime.


Ne këshillojmë për 12 vendet e mëposhtme


Lajme