Skip to main content
Menyja
Për shkak të COVID-19 hyrjet e personave nga Gjermania në disa vende destinacioni nuk janë më të mundshme ose vetëm të mundshme në mënyrë të kufizuar Duhet të llogaritet me kontrolle të përforcuara, kontrolle shëndetësore ose edhe me masa të karantinës gjatë mbërritjes në vendin e destinacionit. Kjo varet nga rregullat e vlefshme aktualisht. Një listë me rregullat e vlefshme gjeni këtu. Informacione të mëtejshme ju gjeni edhe në faqen e informacionit të Ministrisë së Jashtme.
Informacione lidhur me punën tonë gjatë kohës së Covid-19 mund t’i gjeni në blogun tonë.

Ju kërkoni …

  • perspektiva të reja në vendin ku jetoni?
  • këshillim dhe mbështetje, sepse jeni duke u menduar që të ktheheni në vendin prej nga vini? 
  • informacione lidhur me kushtet e migrimit të rregullt në Gjermani? 

Atëherë pranë “Startfinder” jeni pikërisht aty ku duhet!

“Startfinder” ofron informacione për vendet e mëposhtme:

Klikoni shtetin tuaj të dëshiruar për më tepër informacione