Skip to main content
Menyja

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK)

Die Außenfassade des DIMAK

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK)

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Aftësim dhe Karrierë (DIMAK) është e hapur për këdo. Këtu ju mund të informoheni dhe të këshilloheni për temat e mëposhtme:

  • mundësitë për punë dhe shkollim profesional në Shqipëri,
  • trajnimet për aplikim,
  • panairet për punësim dhe karrierë në Shqipëri,
  • përkrahjen që përfitoni, nëse jeni kthyer në Shqipëri,
  • informacionet lidhur me autoritetet dhe ndihmën që jep shteti për qytetarët shqiptarë,
  • mundësitë për punë dhe shkollim profesional në Gjermani.

Ju mund ta vizitoni me kënaqësi personalisht Qendrën në Tiranë. Punonjësit tanë janë në dispozicionin tuaj dhe ju këshillojnë për pyetjet që keni në telefon ose me E-mail. Këshillimi për ju është falas.

Të reja nga faqja jonë e facebook-ut

Njohuri për punën tonë

Ky link hap një video në YouTube. Ju lutem keni parasysh rregullat e privatësisë në fuqi.

Konfirmo

Video: Kështu ju përkrahim ne ju gjatë kthimit  

Me hapa realë drejt kthimit dhe riintegrimit të suksesshëm. Kjo video ju tregon juve se cilat janë ofertat shoqëruese të programit „Perspektiva Atdheu“.  

Mësoni,  

  • si mund të planifikohet qysh nga Gjermania kthimi në vendin tuaj të origjinës  
  • dhe çfarë mundësish ekzistojnë për përkrahje.  

Shikoni, 

  • kush do t’ju këshillojë pas kthimit në vendin tuaj, me qëllim që të mund të vini në jetë planet tuaja dhe t’ia dilni mbanë për një fillim të ri. 
Screenshot eines Video-Interviews mit einem Mann und einer Frau.

Panairet virtuale për punësim – një format me të ardhme

Ta njohësh punëdhënësin e ardhshëm online – këtë gjë e mundësojnë panairet virtuale për punësim. Edhe „Qendrat Gjermane të informacionit për Emigracion, Aftësim Profesional dhe Karrierë„ (Deutsche Informationszentren für Migration, Ausbildung und Karriere, DIMAK) në Serbi dhe Shqipëri e shfrytëzojnë këtë format. Marija Brankovic nga DIMAK-u në Serbi dhe Earli Shima nga DIMAK-u në Shqipëri tregojnë në një intervistë të dhënë së bashku për përvojën e tyre lidhur me panairet virtuale për punësim, me sfidat dhe shanset e konceptit.

Mëso më shumë >

Ofertat e partnerëve tanë

Punësim dhe hapje e një biznesi privat, arsimim profesional dhe kualifikim i mëtejshëm, ndihmë lidhur me shëndetin psikosocial dhe përkrahje në situatat emergjente – edhe partnerët tanë kanë oferta të shumta lidhur me temat e mësipërme apo me tema të tjera. Grupi ynë këshillues ju ndërmjetëson në organizatën e përshtatshme. Këtu mund të krijoni një ide për këtë gjë.

Përvojat e vendit

Me zeje tradicionale drejt të ardhmes

Me ndihmën e një kualifikimi për hapjen e një biznesi privat arrita ta kthej hobin tim në profesion.

Më shumë informacione >

Zeja e bukëpjekësit me të ardhme

Unë quhem Igrita dhe jam nga Shqipëria. Në janar të vitit 2016 emigrova bashkë me burrin dhe me 3 vajzat e mia në Gjermani. Çfarë kërkonim atje? Një jetë më të mirë! Në të vërtetë na eci mirë: burri gjeti punë si saldator, unë në pastrim dhe fëmijët filluan shkollën. Në shkollë ata mësuan shumë shpejt gjermanisht. Megjithatë na mungonin të afërmit dhe miqtë, na mungonte kultura jonë në Shqipëri. Prandaj në janar të vitit 2017 u kthyem.

Më shumë informacione >

Punë e re dhe fillim i ri në Shqipëri

Unë quhem Ralf dhe jam 25 vjeç. Në fillim të vitit 2018 erdha në Gjermani, doja të krijoja një ekzistencë të re atje. Pas 5 muajsh e pashë që kjo gjë do të ishte shumë e vështirë pa pasur një status legal. Për këtë arsye u ktheva në atdheun tim, në Shqipëri – atje m’u hapën mundësi krejt të reja. Ndodhi kështu:

Më shumë informacione >