Skip to main content
Menyja

Të dashur përdoruese dhe përdorues të “Startfinder”, ne punojmë vazhdimisht që platformën tonë t’ia përshtasim akoma më mirë dëshirave tuaja. Për këtë arsye do të gëzoheshim, sikur t’u përgjigjeshit disa pyetjeve. Kjo gjë do t’ju marrë vetëm disa minuta kohë. Vetëkuptohet që të dhënat tuaja do të mbeten anonime. Faleminderit shumë!

Start survey here

Për shkak të situatës aktuale prej COVID-19, ka një limitim në shërbimet tona. Informacione të mëtejshme mund t’i gjeni tek oraret tona të shërbimit ku gjenden edhe kontaktet.

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK)

Die Außenfassade des DIMAK

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK)

Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Aftësim dhe Karrierë (DIMAK) është e hapur për këdo. Këtu ju mund të informoheni dhe të këshilloheni për temat e mëposhtme:

  • mundësitë për punë dhe shkollim profesional në Shqipëri,
  • trajnimet për aplikim,
  • panairet për punësim dhe karrierë në Shqipëri,
  • përkrahjen që përfitoni, nëse jeni kthyer në Shqipëri,
  • informacionet lidhur me autoritetet dhe ndihmën që jep shteti për qytetarët shqiptarë,
  • mundësitë për punë dhe shkollim profesional në Gjermani.

Ju mund ta vizitoni me kënaqësi personalisht Qendrën në Tiranë. Punonjësit tanë janë në dispozicionin tuaj dhe ju këshillojnë për pyetjet që keni në telefon ose me E-mail. Këshillimi për ju është falas.

Të reja nga faqja jonë e facebook-ut

Momente nga puna jonë

Beraterin Frau Duka

Këshillat tona

Qendra e Informacionit DIMAK ka krijuar shumë besim përmes sinqeritetit dhe besueshmërisë vitet e kaluara. Kjo gjë çmohet tani në këtë kohë. Këshilltaret Halisa Duka dhe Dorisa Lala tregojnë për punën e tyre gjatë kohës së krizës së koronës.

Mund të mësoni më shumë rreth punës sonë këtu. >
Training in einer Hotelfachschule

Fillesë në të ardhmen profesionale

Përmes Qendrës Gjermane të Informacionit për Migracion, Arsimim dhe Karrierë (Deutsches Informationszentrum für Migration, Ausbildung und Karriere: DIMAK) në Shqipëri GIZ-i u ofron të rinjve trajnime të ndryshme. Arsimimi praktik u lehtëson atyre qasjen në tregun e punës. Për katër javë pjesëmarrësit njihen për shembull me fushat e turizmit dhe gastronomisë. Ata presin mysafirët në hotel, rregullojnë krevatet nëpër dhoma ose shërbejnë në sallën e ngrënies - duke mësuar ndërkohë se si t’i përballojnë me përgjegjësi detyrat dhe të sillen me kompetencë e të gatshëm për ndihmë. Pas trajnimit ata marrin një certifikatë. Trajnimet janë pjesë e programit “Perspektiva Atdheu” që organizohet nga “Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim” (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: (BMZ). Trajnimet organizohen jo vetëm për personat që kthehen në atdhe, por edhe për njerëzit që jetojnë në Shqipëri dhe kërkojnë shanse të reja.

Lexoni më shumë rreth kësaj këtu. >

Përvojat e vendit

Zeja e bukëpjekësit me të ardhme

Unë quhem Igrita dhe jam nga Shqipëria. Në janar të vitit 2016 emigrova bashkë me burrin dhe me 3 vajzat e mia në Gjermani. Çfarë kërkonim atje? Një jetë më të mirë! Në të vërtetë na eci mirë: burri gjeti punë si saldator, unë në pastrim dhe fëmijët filluan shkollën. Në shkollë ata mësuan shumë shpejt gjermanisht. Megjithatë na mungonin të afërmit dhe miqtë, na mungonte kultura jonë në Shqipëri. Prandaj në janar të vitit 2017 u kthyem.

Më shumë informacione >

Punë e re dhe fillim i ri në Shqipëri

Unë quhem Ralf dhe jam 25 vjeç. Në fillim të vitit 2018 erdha në Gjermani, doja të krijoja një ekzistencë të re atje. Pas 5 muajsh e pashë që kjo gjë do të ishte shumë e vështirë pa pasur një status legal. Për këtë arsye u ktheva në atdheun tim, në Shqipëri – atje m’u hapën mundësi krejt të reja. Ndodhi kështu:

Më shumë informacione >

Mundësi të tjera

Shëndeti psikosocial

Më shumë informacione >

Këshillimi për kthim në Gjermani

Më shumë informacione >

Më e rëndësishmja pas kthimit

Më shumë informacione >

Shkollimi profesional

Më shumë informacione >

Përkrahja në raste emergjente

Më shumë informacione >

Hapja e një biznesi privat

Më shumë informacione >

Familja dhe fëmijët

Më shumë informacione >

Trajnime dhe kualifikime

Më shumë informacione >

Trajnime të shkurtra në Gjermani

Më shumë informacione >

Përkrahja financiare

Më shumë informacione >

Oferta shtesë për gratë

Më shumë informacione >

Oferta shtesë për gratë

Më shumë informacione >