Skip to main content
Meni

Priprema start-up preduzeća za budućnost

Eine Frau steht in einem Flur vor zwei geöffneten Türen und hält gemeinsam mit einem Mann einen verpackten Luftfilter in die Kamera. In den Räumen hinter ihr befinden sich bunte Geräte, beispielsweise ein Trampolin und Sitzbälle.
Dečija fizioterapeutkinja i učesnica Jelena u svojoj ordinaciji.

Priprema start-up preduzeća za budućnost

Za start-up preduzeća postoje mnoge prepreke. Sastavljanje biznis plana često predstavlja izazov, kao i bavljenje marketingom i komunikacija sa poslovnim partnerima i kupcima. U Srbiji mlada preduzeća zato mogu da dobiju podršku: Nemački informativni centri za migraciju, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) i partnerske organizacije DIMAK-a potpomažu ova start-up preduzeća.

Jačanje malih i sasvim malih preduzeća

DIMAK pomaže mladim malim i sasvim malim preduzećima, koja su osnovali povratnici i povratnice, potencijalne migrantkinje i potencijalni migranti i druge grupe ljudi ugrožene siromaštvom. Ovi ljudi su snažno pogođeni teškom ekonomskom situacijom u Srbiji, kao i pandemijom Covid-19.

Podržana start-up preduzeća deluju na primer u sektorima poljoprivrede, zanatstva ili uslužnom sektoru. Od početka programa početkom 2021. godine je u tu svrhu izabrano 60 malih i sasvim malih preduzeća. Od njih su 45 ovaj program već uspešno završili. DIMAK-ov partner „Help“, nevladina organizacija, prethodno je mnoge od ovih start-up preduzeća podržala prilikom osnivanja preduzeća. „Help“ ljudima sa margina društva pruža socijalno-ekonomsku podršku i potpomaže sasvim mala preduzeća i start-up preduzeća.

Pandemija Covid-19 i ekonomska situacija u Srbiji koja je teška za mala i sasvim mala preduzeća predstavljala je izazov i za mnoga start-up preduzeća. Pre školovanja je pretežni deo preduzetnica i preduzetnika imao teškoće da održi svoje poslovanje i redovnu delatnost. Zato su učesnici programa na leto 2021. primili „Covid paket“ od DIMAK-a, tako da svoje aktivnosti mogu da nastave uprkos pandemiji. Paket je između ostalog sadržavao filter za vazduh, sredstva za dezinfekciju i zaštitnu opremu.

Savetovanje po meri

Program obuhvata pet modula, u kojima učesnici izgrađuju svoje znanje o tome, kako se vodi preduzeće. Obrađuju se teme preduzetništvo, elektronski biznis, poslovna komunikacija i kultura, i inovacije.

Za to se o učesnicima individualno brinu mentorke i mentori. Tako oni zajedno razvijaju nove poslovne ideje. „Moj tim i ja koristimo svaku mogućnost za savladavanje novih veština“, kaže fizioterapeut Milan, jedan od učesnika. Rad sa svojim mentorom mu je pomogao da bolje može da oceni, kakav mu je trenutni položaj na tržištu i kako može da unapredi svoj marketing.

„Glavni cilj ove inicijative bila je briga skrojena po meri, zbog čega je podrška bila dragocena na različiti način, zavisno od vrste preduzeća“, priča Valentina Djureta, projektna menadžerka u DIMAK-u. Da bi savetovanje i mentorstvo bili individualno skrojeni po meri preduzetnica i preduzetnika, DIMAK radi sa iskusnim pružaocima usluga. Savetovanje se vrši uživo na licu mesta ili preko interneta, a postoji grupna i individualna podrška.

Eine Frau steht zwischen Himbeersträuchern und lächelt in die Kamera.
Učesnica Milica bere maline na svom poljoprivrednom imanju.

Fit za budućnost

Primeri nekih učesnika pokazuju, kako podrška deluje. Milica, jedna od učesnica, završila je na primer trening za razvoj poslovanja. Ona vodi poljoprivredno preduzeće i prodaje maline. Ona u cilju daljnjeg razvoja preduzeća sada želi da se dodatno osposobi i ide na kurs iz knjigovodstva, koji organizuje DIMAK.

Mentorstvo za razvoj poslovanja je dečjoj fizioterapeutkinji Jeleni pokazalo šta može da učini da poboljša rad u svojoj ordinaciji. Ona želi u budućnosti da se pre svega koncentriše na terapije za lečenje dece sa autizmom.

Učesnica Jasmina je uspela da uz podršku DIMAK-a i organizacije „Help“ ostvari pozitivne promene u pogonu za voćarstvo, kojim upravlja zajedno sa svojim mužem. Nabavili su nove mašine, koje olakšavaju rad. Njen muž je osim toga preuzimao porudžbine od drugih poljoprivrednica i poljoprivrednika i na taj način zarađivao dodatni novac. Jasmina se nada, da će sa IT-treningom, kojeg nudi DIMAK, lakše pronaći dodatno radno mesto izvan pogona.

Eine Frau steht zwischen Himbeersträuchern und legt Himbeeren in ein Behältnis in ihrer Hand.
Učesnica Jasmina u svom pogonu za proizvodnju voća.

„Na kraju projekta učesnici su dobili ‚poslovni plan‘, dakle preporuke, koje se direktno odnose na njihovo preduzeće“, objašnjava projektna menadžerka DIMAK-a Valentina Djureta. „Ovaj plan sadrži pojedinosti o tome, kako u budućnosti mogu da postupaju i savladaju poslovne izazove. U to spada i način, na koji mogu da podnesu zahtev za pomoć, da se organizuju u grupama, da poboljšaju svoje marketinške planove i da nađu nove mušterije“ dodaje Valentina.

Ciljna grupa je posebna odlika ovog projekta: „Većinom se radi o malim i sasvim malim preduzećima. Podrška je vrlo dragocena, jer ova preduzeća nemaju često mogućnost da dobiju lično savetovanje i ponude koje su specijalno skrojene prema njihovim potrebama“, objašnjava Valentina Djureta.

Stanje: 12/2021
 

Pročitajte ovde priču o uspehu učesnika Milana: >
Glavni cilj ove inicijative bila je briga krojena po meri, zbog čega je podrška bila dragocena na različiti način, zavisno od vrste preduzeća
priča Valentina Djureta, projektna menadžerka u DIMAK-u.

Još postova na blogu