Skip to main content
Meni

Virtuelni sajmovi zapošljavanja – format za budućnost

Earli Shima (Albanija) i Marija Branković (Srbija) u zajedničkom online-intervjuu.

Virtuelni sajmovi zapošljavanja – format za budućnost

Upoznati budućeg poslodavca preko interneta – to omogućuju virtuelni sajmovi zapošljavanja. I Nemački informativni centri za migraciju, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u Srbiji i Albaniji koriste ovaj format. Marija Branković iz centra DIMAK Srbija i Earli Shima iz centra DIMAK Albanija razgovaraju u duplom intervjuu o svojim iskustvima sa virtuelnim sajmovima zapošljavanja i o izazovima i šansama ovog koncepta.

Zašto virtuelni sajmovi zapošljavanja – da li je pandemija koronavirusa bila povod?

Marija Branković: Pandemija je promenila način, na koji preduzeća pronalaze i obrazuju saradnice i saradnike. Virtuelno traženje posla i digitalna komunikacija sa poslodavcima dobijaju sve veći značaj. S druge strane je mogućnost virtuelnog učešća za naše ciljne grupe manje zahtevna, jer se one pod normalnim okolnostima često osećaju nesigurno.

Prikaz virtuelnog sajma zapošljavanja u Srbiji.

Earli Shima: Svet i naš način života postaju sve više digitalni, zbog čega je u Albaniji još u prethodnim godinama bilo virtuelnih sajmova. Taj format nije direktan odgovor na pandemiju; pre bi se reklo da je on prirodni razvoj tržišta rada i sveta. Težište sajma je bilo postavljeno na ponovnu integraciju i zapošljavanje povratnica i povratnika iz Nemačke i trećih zemalja, ali je sajam u velikoj meri bio interesantan i za lokalno stanovništvo.

Koje su prednosti virtuelnog sajma za učesnike?

Earli Shima: Postoji velik broj prednosti: Ako živite u severnom delu Albanije, ne morate da putujete na drugi kraj zemlje, da biste tražili posao. Učesnice i učesnici mogu da koriste platformu, da bi lako primili aktuelne informacije i da bi se umrežili sa potencijalnim poslodavcima u celoj Albaniji. Ranije su nezaposlena lica obično odlazila na biro rada u svom gradu i tamo tražila odgovarajuća radna mesta. Mi smo stvorili nacionalno tržište, kojem može da pristupi svako iz sopstvenog okruženja; ponudili smo mrežu veza i izgradili mostove između nezaposlenih lica i poslodavaca iz cele Albanije.

Marija Branković: Mnoge učesnice i mnogi učesnici sajma u Srbiji ranije nisu imali ni E-Mail adresu ni biografiju – sada ih imaju. DIMAK je sarađivao sa Nacionalnom agencijom za zapošljavanje (Nationale Arbeitsagentur NES) i sa lokalnim nevladinim organizacijama, da bi organizovao online-hotspotove u celoj Srbiji, u kojima bi mladi aktivisti na licu mesta pomagali ljudima, koji inače ne bi mogli da učestvuju u takvim digitalnim formatima. Mobilni timovi u raznim gradovima i selima pomagali su građankama i građanima prilikom pristupanja platformi i vodili su ih kroz virtuelno okruženje. Na taj način su marginalizovane grupe dobile veće šanse na tržištu rada. Zahvaljujući ovoj inicijativi je 136 osoba iz marginalnih grupa učestovalo na sajmu, među njima 43 povratnice i povratnika.

Kako ocenjujete uspeh sajmova?

Earli Shima: Veoma smo zadovoljni, sajam je bio kompletno popunjen. Na virtuelnoj platformi koju smo uredili, imali smo 5.500 učesnica i učesnika, koji su razmenjivali informacije sa preko 100 preduzeća. Među učesnicima bilo je oko 500 povratnica i povratnika. Od toga 203 iz Nemačke. Ukupno je bilo 2.974 slobodnih radnih mesta kod zastupljenih preduzeća. Više od polovine od toga se u međuvremenu popunilo.

Marija Branković: Kapaciteti su i kod nas bili potpuno popunjeni: Imali smo 7.500 učesnika, od toga 1.599 povratnica i povratnika. Bilo je interesovanja iz čitave Srbije – i vidljivog uspeha. U Leskovcu, na krajnjem jugu zemlje, je odmah nakon sajma zaposleno 70 osoba, od toga 19 povratnica i povratnika. Mediji su pokazali veliko interesovanje, čime je i nacionalna služba za zapošljavanje dospela u centar pažnje.

Šta je posebno dobro prihvaćeno i šta će i u budućnosti ostati relevantno?

Marija Branković: Pre svega su dobro prihvaćeni naši vebinari usmereni ka boljim mogućnostima zapošljavanja lica na socijalnim marginama, koji su održavani paralelno uz glavni program: Stručnjaci su informisali o specifičnim temama. Jedna od tih tema obrađivala je nastupanje kod poslodavca i nosila je naziv „Kako da preživim razgovor u cilju predstavljanja?“ Vebinar je održao stručnjak za komunikaciju. Jedan stručnjak za radno pravo držao je predavanje o temi: „Koja prava imam kada potpisujem ugovor o radu?“. Učesnici su imali mogućnost da svoja pitanja stručnjacima pošalju pre održavanja sajma zapošljavanja, a oni bi na ta pitanja onda odgovorili u okviru vebinara. Iz moje perspektive je bilo takođe dobro, da je web stranica još mesec dana kasnije bila dostupna, tako da su osobe, koje su propustile priliku za učešće, vebinare kasnije mogle pogledati. Osim toga agencija za zapošljavanje koncept sada želi da proširi i da na primer u budućnosti organizuje veći broj lokalnih, decentralizovanih virtuelnih sajmova zapošljavanja.

Earli Shima: I kod nas je platforma još dve nedelje ostala online, a ostale su raspoložive odgovarajuće informacije o otvorenim radnim mestima. Mnogi ljudi su cenili i to da je cela priredba bila besplatna i da nisu morali dugo da putuju do sajma. I sami izlagači su u velikoj meri profitirali od te mere, jer zbog digitalnog karaktera sajma zapošljavanja nisu imali troškove za najam prostora, materijale za štampanje i logističke troškove. Iz tog razloga će taj format i u sledećim godinama ostati relevantan.

Stanje: 08/2021

Ovde opisane mogućnosti za savetovanje i podršku nude se u okviru projekta "Perspektiva zavičaj".

Više ćete saznati ovde >
Virtuelno traženje posla i digitalna komunikacija sa poslodavcima sve više dobijaju na značaju.
Marija Brankovic

Još Iskustva