Skip to main content
Meni

Preduzetnički duh i tradicija

Ein Mann lächelt in die Kamera. Hinter ihm liegen Packungen mit Stoffen.
Nadem u svojoj prodavnici materijala

Preduzetnički duh i tradicija

Zovem se Nadem. Imam 57 godina i dolazim iz Jelama, to je mali grad u pakistanskoj provinciji Pandžab. 2015. godine sam tamo ostavio svoju porodicu da bih u Nemačkoj našao posao i bolje mogućnosti. Nikad mi međutim nije uspelo da se dobro snađem. Nakon pet godina slabo plaćenih poslova vratio sam se u Pakistan i sada u Jelamu držim prodavnicu odeće. Prilikom osnivanja podršku mi je pružio Pakistansko-nemački savetodavni centar za posredovanje u nalaženju posla i reintegraciju (PGFRC).

To što danas kao preduzetnik stojim u svojoj sopstvenoj radnji bilo je moguće samo zahvaljujući intenzivnoj pripremi. Ona je započela već u Nemačkoj: Jedan prijatelj u Frankfurtu na Majni pričao mi je o savetovalištu za povratnike. Moja savetnica tamo stupila je u kontakt sa jednom skautkinjom za reintegraciju, koja je izvršila analizu potreba. Moja savetnica mi je na osnovu toga objasnila koje mogućnosti imam u Pakistanu. Već nakon prvog susreta sa njom osećao sam olakšanje. Znao sam da ću uskoro ponovo biti kod kuće sa svojom porodicom.

Uspostavljanje kontakta sa Pakistanom iz Nemačke

Već pre mog odlaska iz Nemačke sam preko tamošnjeg savetovališta za povratnike upoznao jednog savetnika iz Pakistansko-nemačkog savetodavnog centra za posredovanje u nalaženju posla i reintegraciju (PGFRC). On me je iz Lahorea pripremao za moj novi početak i pratio me nakon mog povratka. Podržao me je u ideji da osnujem moje sopstveno preduzeće. Njegov predlog bio je da u Nemačkoj najpre završim program StartHope@Home. On pruža podršku migrantima i migrantkinjama prilikom samozapošljavanja u njihovoj zemlji porekla. To je bila prva od mnogih obuka u Nemačkoj i Pakistanu, koje su me osposobile za novi početak.

 

Savetnik Centra PGFRC  me je osim toga uputio na Мeđunarodnu organizaciju za migraciju (IOM). Ona mi je preko programa REAG/GARP (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Program) рružila podršku prilikom mog povratka i tokom prvih nedelja u Pakistanu. Savetnik mi je takođe savetovao da podnesem zahtev za podsticaj mreže European Return and Reintegration Network ERRIN Business Start-up Plus. ЕRRIN me je prilikom početka rada preduzeća podržala davanjima u obliku robe.

Zwei Männer sitzen sich in einem Garten an einem Tisch gegenüber.
Nadem (desno) i Faisal Šabir, savetnik u Centru PGFRC

Мaterijal za novu odoru

U Pakistanu klijentkinje i klijenti materijal za tradicionalnu odeću najpre kupuju bez kroja i veza. U radnjama se materijal nalazi na takozvanim tanovima, ogromnim rolnama sa materijalom. Ljudi poručuju onoliko materijala koliko im je potrebno za njihovu odoru. Potom se materijal daje nekom krojaču koji se tamo zove darci, koji od toga šije odeću. Ja po ovoj tradiciji prodajem materijale, ali sam ne šijem odeću.

Kupovna moć je znatno opala zbog pandemije i rastuće inflacije u zemlji, što negativno utiče na moj posao. Stoga pokušavam da povećam svoju paletu proizvoda i da robu kupujem direktno od ponuđača. Tako štedim na troškovima slanja i isporuke. Centar PGFRC mi je osim toga omogućio kontakt sa fondacijom Mojaz Foundation, koja može da mi pruži podršku kod strateških pitanja u vezi sa pojedinostima rada mog preduzeća.

Fondacija Mojaz je organizovala četvorodnevni trening iz razvoja preduzeća na kojem sam učestvovao. Tom prilikom mi je predočeno kako se sastavlja investicioni plan. Tada sam strateški razmišljao o mom preduzeću i o mogućnostima poslovnog razvoja. Nakon treninga sam odlučio da uspostavim šalter za pribor za mobilne telefone u mojoj prodavnici odeće. Fondacija Mojaz mi je pružila podršku davanjima u naturi, tako što je za moju novu tezgu u radnji nabavila potrebnu opremu za mobilne telefone.

Novo znanje o plasmanu na tržište preko socijalnih medija

Da bih dalje pokretao moj posao, Centar PGFRC mi je u prethodnim mesecima pokazao kako mogu da koristim socijalne medije. Sada znam kako da svoju ponudu preko interneta na najbolji način plasiram na tržište. Moja prodaja se osim toga povećava preko aplikacije WhatsApp. Kontinuirana podrška preko Centra PGFRC me motiviše u mom radu. Zahvaljujući obukama i savetovanju osećam da sam u stanju da se suočim sa aktuelnim izazovima.

Stanje: 07/2021.

Ovde opisane mogućnosti za savetovanje i podršku nude se u okviru projekta "Perspektiva zavičaj".

Više ćete saznati ovde >
To što danas kao preduzetnik stojim u svojoj sopstvenoj radnji bilo je moguće samo zbog intenzivne pripreme.
Nadem