Skip to main content
Meni

Savetovanje o povratku u Nemačkoj

Telefon za informacije

Kod prvih pitanja može da Vam pomogne ovaj broj telefona. Razgovori su mogući na nemačkom i engleskom jeziku. Telefon za informacije organizuje Savezna služba za migraciju i izbeglice (BAMF).

Telefonski poziv je neobavezujući. To znači da Vas razgovor ne оbavezuje na izlazak iz zemlje. Telefonski poziv nema uticaja na Vaš postupak za dobijanje azila ili na Vaš boravišni status.

Korisne informacije
više informacija

Pronaći savetovanje u Vašoj blizini

U savetovalištu ćete biti lično savetovani. Ova lična pomoć postoji u celoj Nemačkoj, najčešće u gradovima. Pod sledećim linkom postoji pretraživač. Ukucajte tamo mesto u Nemačkoj gde trenutno stanujete.

Postoje nezavisna savetovališta, na primer kod dobrotvornih udruženja.

Postoje državna savetovališta, na primer u centrima za socijalni rad ili u upravama za strance.

Savetovanje u vezi sa temom povratka je

  • individualno. To znači da je savetovanje za Vas potpuno personalno.
  • neobavezujuće. To znači da kasnije možete da odlučite šta želite da radite. Savetovanje Vas ne оbavezuje na izlazak iz zemlje.
  • otvoreno u pogledu rezultata. To znači da savetovanje nema zadati cilj.
više informacija
Učitaj još