Skip to main content
Meni

Poverenje nastaje i virtuelno

Ernestina Adu je savetnica kod GGC u Akri.

Ernestina Adu je jedna od četvoro savetnika Gansko-nemačkog centra za posao, migraciju i reintegraciju (GGC) u Akri. U intervjuu govori o svom radu i kako na njene aktivnosti utiče pandemija korone. 

Gospođo Adu, šta je zadatak GGC-a?
Centar informiše o šansama na tržištu rada Gane i nudi podršku za socio-ekonomsku reintegraciju migrantkinja i migranata koji se vraćaju u zemlju. Hoćemo da ljudima koji su neko vreme živeli u inostranstvu, a sada ponovo rade u Gani ili žele da osnuju preduzeće pružimo neophodnu individualnu podršku. Osim toga savetujemo mlade o obrazovnim mogućnostima u Gani.

Kako je pandemija korone promenila Vaš rad?
Kriza veoma utiče na naš rad. Centar obično svakog dana poseti više od 20 osoba koje traže savet. Od 15. marta zbog pandemije korone koncentrišemo se na virtuelno savetovanje – Centar je privremeno zatvoren. Svo četvoro savetnika radi od kuće. Savete pružamo putem telefona, ali koristimo na primer i skajp i druge mogućnosti da dopremo do ljudi.

Koliko ljudi trenutno savetujete dnevno?
Dnevno razgovaram sa sedam do deset osoba koje nam se obraćaju po prvi put. Osim sa njima, tu su i korisnici koje već duže pratimo. Ukupno dnevno obavljam oko 20 savetovanja. Od Centra dobijamo dovoljan obim podataka, tako da onlajn savetovanje tehnički dobro funkcioniše.

Vaš rad bazira se na bliskom odnosu poverenja. Da li je teško stvoriti to poverenje kada ne sedite lično prekoputa ljudi?
Poverenje je zaista važno. Kada je neko stekao poverenje, oseća se tada slobodno da može da se otvori i govori o svojim problemima. Najviše osoba koje traže savet i sa kojima virtuelno razgovaramo, na sreću pokazuje neophodno poverenje.

Kako tokom pandemije održavate kontakt sa svojim partnerima u mreži?
To je na početku bilo pomalo teško. Obično barem jednom mesečno nudimo stručno savetovanje u nekoj visokoj školi, kao i školovanje za preduzetnike/ce. Zbog pandemije su takvi skupovi morali da budu otkazani. Za povratnike/ce organizujemo osim toga takozvane „hand-holding“ sastanke odnosno sastanke podrške, na kojima ih povezujemo. Prilikom tih susreta u prilici su da razmene svoja iskustva i da jedni drugima pruže podršku i ohrabrenje. I ovaj projekat smo najpre morali da odložimo. Onda smo međutim započeli virtuelne programe i sada svake srede nudimo razgovor uživo preko fejsbuka. Tokom jula planiramo da održimo prvi virtuelni sajam karijera i zapošljavanja, u narednom periodu  želimo takođe da naše programe školovanja preduzetnika/ca ponudimo i putem interneta.

Status: 07/2020

Pandemija korone jako utiče na naš rad. Sada se koncentrišemo na virtuelno savetovanje.
Ernestina Adu

Još Iskustva