Skip to main content
Meni

Svestrani poslovni čovek

Vlasnik stoji na ulazu svoje radnje.

Svestrani poslovni čovek

Moje ime je Šakir. Imam 45 godina i dolazim iz Saraj Alamgira, malog grada u pakistanskoj oblasti Gujrat. Oženjen sam i imam petoro dece. Ranije sam radio na gradilištu i dobro sam zarađivao. Hteo sam međutim bolji život za moju porodicu. Zbog toga sam 2015. godine otišao u Nemačku. Tamo sam proveo pet godina i radio na jednom seoskom gazdinstvu na uzgoju goveda. Ali naposletku nisam više izdržao da živim odvojeno od moje porodice. 2020. godine sam odlučio da se vratim u Pakistan.

Otišao sam do lokalnog savetovališta za povratnike i objasnio da mi je potrebna podrška prilikom osnivanja preduzeća u Pakistanu. Savetnik za povratak me je preko skajpa povezao sa timom Pakistansko-nemačkog savetodavnog centra za posredovanje u pronalaženju posla i reintegraciju (PGFRC) u Lahoreu. Razgovarali smo o mojoj ideji o prodavnici mešovite robe. Hteo sam da pored namirnica prodajem i školske uniforme i kancelarijski materijal. Savetnice i savetnici su mi za to između ostalog sastavili spisak sa potencijalnim dobavljačicama i dobavljačima, kao i odgovarajućim objektima za zakup.
 

Šakir u svojoj prodavnici prodaje različite proizvode.

Trening je u moj plan uneo strukturu

Međunarodna organizacija za migraciju (IOM) je organizovala moj povratak u Pakistan i pružila mi finansijsku podršku putem programa REAG/GARP (Reintegration and Emigration Program for Asylum-Seekers in Germany / Government Assisted Repatriation Program). U Pakistan sam stigao u februaru 2021. godine i ubrzo sam posetio Pakistansko-nemački savetodavni centar za posredovanje u pronalaženju posla i reintegraciju (PGFRC). Tamo sam sa savetnicama i savetnicima opširno razgovarao o mojoj poslovnoj ideji. Oni su mi između ostalog preporučili da učestvujem u treningu „Business Development and Employability Skills Training“.

Trening je uneo strukturu u moj plan. Prepoznao sam sledeće neophodne korake u izgradnji mog posla. Naučio sam osim toga kako se moj posao dugoročno može uspešno voditi. Na školovanju sam takođe saznao da je važno da se utvrdi koji su proizvodi traženi u okolini. Nakon istraživanja sam odlučio da u program uključim ženske cipele i da kupim uređaj za mlevenje brašna. Tako kupci brašno mogu da melju odmah u radnji.
 

Otvaranje još dve radnje

U junu 2021. godine je napokon došlo do toga: Otvorio sam radnju u mom rodnom gradu. Kupci sada u srcu Saraj Alamgira nalaze sve što im je potrebno za svakodnevni život. Još radim na tome da razvijem posao. Već sam međutim počeo da stičem stalne kupce. U međuvremenu sam otvorio još dve radnje, za povrće i školske uniforme.

Uticaji pandemije na pakistansku privredu imaju posledice na promet. Ja sam međutim uveren u to da će se situacija uskoro popraviti. Pre mog odlaska iz Nemačke sam se veoma brinuo oko toga šta će mi doneti budućnost u Pakistanu. Savetovanje i podrška od strane PGFRC-a su međutim učinili mogućim da tako malo vremena nakon mog povratka već stojim na sopstvenim nogama. Još uvek sam u redovnom kontaktu sa PGFRC-om. Savetodavni tim me je nedavno povezao sa partnerskom organizacijom Mojaz. Ona će mi pružiti podršku prilikom kupovine robe za moju radnju.
 

Danas znam sledeće: Uvek postoji put – i onda kada se nailazi na izazove. Moje iskustvo je sledeće: Uz ispravno usmeravanje, težak rad i angažman je moguće ostvariti svoje snove.

Stanje: 08/2021.

Ovde opisane mogućnosti za savetovanje i podršku nude se u okviru projekta „Perspektiva zavičaj“.

Više ćete saznati ovde >
Još uvek radim na tome da razvijem posao. Već sam međutim početo da stičem stalne kupce.
Šakir

Još Iskustva