Skip to main content
Meni

Samozapošljavanje u Srbiji: Terapeutkinja Jelena otvara svoju sopstvenu ordinaciju

Ovaj link otvara YouTube-video. Molimo poštujte tamo važeće odredbe za zaštitu podataka.

Потврди

Samozapošljavanje u Srbiji: Terapeutkinja Jelena otvara svoju sopstvenu ordinaciju

Moje ime je Jelena. Imam 36 godina i imam dva sina. Jedan od njih dvojice ima autizam. Mnoge godine sam ga sama podržavala i potpomagala. Tom prilikom sam shvatila da mogu pomagati i drugima.

Krajem 2020. sam uz pomoć Nemačkog informativnog centra za migraciju, obrazovanje i karijeru (DIMAK) i partnerske organizacije HELP osnovala moju ordinaciju za terapiju „Senzor Gym“. Tamo deci sa hendikepom pomažem da nauče pokrete – od najjednostavnijih pokreta rukom do veština sa finom motorikom. Uverena sam da mogu još mnogo više učiniti.

Jelena i njena dva sina

Moja priča i priča moga sina

Moja porodica je živela na Kosovu, ali smo za vreme ratova u1990tim godinama pobegli u Srbiju. Prvo smo živeli u mestu Prokuplje, gde sam dobila moga sina. Brzo sam primetila da se on razvija drugačije nego druga deca. Kada je imao dve godine, kod njega je ustanovljen autizam. To je smetnja u razvoju, kod koje ljudi imaju probleme u socijalnim kontaktima sa drugim licima. Govor i sposobnosti kretanja mogu da budu ograničeni.

Lekari su me upozoravali: Moj sin nikad neće moći da vodi normalan život. Odbijala sam da tako nešto prihvatim. Danas, sa trinaest godina, on ide u školu, ima drugove, voli umetnost i sport. Moj drugi sin ima šest godina i nema nikakvih zdravstvenih ograničenja.

Jeleni je pomoć pružio DIMAK i Help e.V

Ali put je bio težak. Morali smo da se preselimo u Niš, zato što na drugim mestima nije bilo terapije za njega. Čak ovde je bilo mnogo manje mogućnosti za terapiju nego u Beogradu, tako da smo često odlazili na naporan put i povratak. Ja sam po zanimanju fizioterapeutkinja. Na kraju sam počela da radim kod logopetkinje. Moj sin je tamo bio pacijent. Ustanovila sam da mi kroz rad sa mojim sinom lakše pada da shvatim decu sa autizmom. Naučila sam, kako je moguće ravnopravno komunicirati sa takvom decom.

Podrška za samostalne preduzetnike

Pre nekoliko godina je organizacija HELP u okviru sastanka roditelja dece sa autizmom predstavio program podrške. Program je usmeren ka ljudima, koji žele da osnuju sopstveno preduzeće, da bi pružili podršku deci sa posebnim potrebama. Već za vreme predavanja sam imala pred očima svoju buduću ordinaciju. Nešto kasnije sam prijavila projekt – koji je bio odobren.

HELP mi je poslao opremu, koju inače ne bih mogla da priuštim. Moj brat mi je na raspolaganje stavio malu kuću. Ona je bila zastarela i trebalo je da se sruši. Ali mi smo je obnovili i počela sam da radim. 2021. me je DIMAK podržao sa programom za savetovanje i mentorstvo. Nekoliko dodatnih start-apova i ja dobili smo opširno online savetovanje u vezi sa menadžmentom i za razvoj naših preduzeća. To je bilo vrlo korisno, jer ja po prvi puta vodim preduzeće.

Za svoju ordinaciju Jelena je zaposlila logopedkinju.

Program obuhvata pet modula, u kojima učesnici uče kako da vode preduzeće. Obrađuju se teme preduzetništvo, E-biznis, marketing, poslovna komunikacija i kultura, kao i inovacije. Osim toga se o učesnicima individualno brinu mentorice i mentori. Na taj način oni zajedno razvijaju nove poslovne ideje. Da bi i dalje mogla da nastavim za vreme pandemije koronavirusa, DIMAK mi je na raspolaganje stavio sredstva za dezinfekciju i filter za vazduh.

Ponosna sam na to što radim. Sada želim da radim još više.

Ponosna sam. Pandemija je bila teško vreme. Ali uprkos svemu tome moja je ordinacija napredovala. U međuvremenu sam završila više kurseve za senzornu terapiju na beogradskom Institutu za psihičko zdravlje. Takve ponude su odlične za autističnu decu, jer mi terapeutkinje i terapeuti kroz osposobljavanje bolje shvatamo, na koji način možemo deci da pomognemo. A mnogo od toga sam i sama već naučila, dok sam vaspitavala svoga sina. U međuvremenu sam se preselila u veću ordinaciju i uspela sam da zaposlim logopedicu. Želim i dalje da se proširujem i da zaposlim više saradnika, na primer iz područja psihologije i specijalne pedagogije. Onda bi deca čitavu terapiju mogla da prođu na jednom mestu. Veća ordinacija znači i više rada, ali tako mogu da pomognem većem broju dece i njihovim porodicama.  

Kroz igru naučiti pokrete: ljuljanje je deo terapije u Jeleninoj ordinaciji.

Osim moje u južnoj Srbiji postoji samo još jedna takva ordinacija, koja nudi senzornu terapiju za decu sa autizmom.

Roditelji decu često dovode iz dalekih mesta. Dobijam pozive od mnogih porodica, kojima je potrebna podrška za svoju decu. Trenutno proveravam mogućnosti za širenje mog preduzeća. Prvi koraci za celovit centar za terapije su učinjeni, ali jasno je sledeće: U tom području za mene ima još puno posla.  

Stanje: 01/2023

Ovaj tekst je napisan jednostavnim jezikom. Tako želimo da postignemo, da bude dobro razumljiv za sve zainteresovane osobe.

U mojoj ordinaciji pomažem deci sa hendikepima, da nauče praviti pokrete. Čvrsto sam ubeđena, da mogu učiniti još mnogo više.
Jelena

Još Iskustva