Skip to main content
Menyja

Këshillimi për kthim në Gjermani

Informacion në telefon

Për pyetjet e para që keni ju mund t’ju ndihmojë ky numër telefoni. Biseda mund të zhvillohet në gjermanisht ose në anglisht. Për informacionin në telefon kujdeset Zyra Federale për Emigracion dhe Refugjatë [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)].

Telefonata nuk ju detyron për asgjë. Kjo do të thotë që biseda në telefon nuk nënkupton detyrimisht largimin nga Gjermania. Telefonata nuk ka asnjë ndikim në procedurën e azilit ose në statusin tuaj të qëndrimit.

A e dini se:
Më shumë informacione

Këshillim në afërsi të vendbanimit

Në një Qendër për Këshillim ju do të këshilloheni personalisht. Kjo ndihmë personale ekziston në të gjithë Gjermaninë, kryesisht nëpër qytete. Në linkun e mëposhtëm keni një makinë kërkuese. Jepni aty qytetin në të cilin jetoni momentalisht në Gjermani.

Ekzistojnë edhe Qendra për Këshillim që janë të pavarura, p.sh Qendrat për Këshillim të institucioneve bamirëse.

Ka edhe Qendra për Këshillim që janë shtetërore, për shembull të ingranuara në Zyrat Sociale ose në Autoritetet për të Huaj.

Këshillimi lidhur me kthimin është:

  • Individual. Kjo do të thotë që këshillimi është personalisht vetëm për ju.
  • Jo i detyrueshëm. Kjo do të thotë që ju mund të vendosni më vonë se çfarë do të bëni. Këshillimi nuk ju detyron që të largoheni nga Gjermania.
  • I hapur për nga rezultatet. Kjo do të thotë që këshillimi nuk ka një synim të vendosur qysh më parë.
Më shumë informacione
Shkarko më shumë