Skip to main content
Menyja

Këshillime ligjore

Tek Programi për të Drejtat Civile Kosovë (CRP/K) ofrohet  këshillim ligjor.

Ju mësoni se  çfarë të drejtash keni në Kosovë dhe cilat shërbime të shtetit ju takojnë.

CRP/K ju ndihmon në këto fusha:

  • regjistrimin në vendin e banimit,
  • aplikimin e dokumenteve personale (për shembull pasaportë dhe patentë shoferi)
  • sqarimin e çështjeve të pronësisë.

Nëse doni një këshillim ligjor, na telefononi ose shkruani një e-mail.

Këshillimi është falas.

Shënime

Këshillimi është falas.

Kontakti Civil Rights Program in Kosovo (CRP/K)

Programi për të Drejtat Civile Kos
R. Zogoviq 10,
Lagjja: “Pejton”,
10000 Prishtinë