Skip to main content
Meni

„Nudimo šansu za novi početak“

Auf dem Bild sieht man die Hände von zwei Personen, die miteinander im Gespräch sind.

„Nudimo šansu za novi početak“

Telefoni stalno zvone, ali nema ni traga od stresa: Selar je savetnica u Nemačkom centru za posao, migraciju i reintegraciju (GMAC) u kurdskom regionu Iraka u Erbilu i raduje se svakom telefonskom pozivu. Zbog ograničenja izazvanih pandemijom koronavirusa joj doduše nedostaje lični kontakt, ali Selar i njene koleginice i kolege i dalje samostalno savetuju ljude. Oni pružaju podršku kod posredovanja u nalaženju posla i samozapošljavanja, daju međutim na primer i psihološko-socijalnu podršku.

„Kao savetnici mi je veoma važno da osoba koja se nalazi preko puta mene zna sledeće: „Ja sam uvek tu da dam savete i da pružim podršku prilikom reintegracije. Pri tome je svejedno da li je reč o pravnom pitanju, o poslovnom savetu ili o ličnom pitanju“ kaže Selar. Savetnica voli svoj posao: „Veoma se radujem kada vidim kako se naše smernice na primer praktično realizuju kroz samozapošljavanje. Ili kada mi povratnice i povratnici neko vreme nakon savetovanja pričaju da se njihov život promenio nabolje.“

Uzeti u obzir individualnu situaciju

Njen rad je osim toga vrlo raznovrstan. „Svaka osoba o kojoj se staram ima svoju sopstvenu priču. Ima dana kada savetujem petoro ljudi koji su se vratili iz pet različitih zemalja, žive u različitim mestima u Iraku, govore različite jezike ili dijalekte i kojima su potrebne različite vrste pomoći.“ Kao savetnica veoma želim da svaka povratnica ili svaki povratnik već pre povratka u Irak ili barem odmah nakon pristizanja stupi u kontakt sa Nemačkim centrom za posao, migraciju i reintegraciju (GMAC). „Želim da se svi ohrabre da se što pre je moguće obrate nama.“

Selar priča na primer o jednom povratniku iz Nemačke, koji je išao upravo tim putem. U prvom razgovoru mu je objasnila koje usluge centar nudi. „Zatim smo preko jedne od naših partnerskih organizacija vrlo brzo pronašli radno mesto za njega. On u međuvremenu ima redovna primanja.“ Čovek se zapravo vratio sa planom da u Iraku otvori restoran. To zbog pravnih prepreka nije bilo moguće. On i Selar su zajedno tražili alternative – sa uspehom.

Ravnopravan odnos sa ljudima

Za savetnicu i za tim GMAC-a je važno da se prema onima koji traže savet odnose ravnopravno. Reč je o tome da se ljudi saslušaju, da se vodi intenzivan razgovor i da se zajedno razmisli o planovima za budućnost sa pogledom na profesionalni razvoj. Selar pri tome brzo primeti kada neko osim praktičnih pitanja ima i duševne probleme: „Kada imam osećaj da je nekome potrebna medicinska pomoć ili psihološka podrška, ponudim besplatno savetovanje ili kontrolu i objasnim koliko je važno brinuti se o sopstvenom zdravlju.“

U njenom radu ima naravno i izazova, priča Selar. Za uspešno savetovanje potrebno je vreme i ono se mora dobro planirati. Samo se tako mogu pronaći odgovarajući oblici podrške, koji se zatim i stvarno i smisleno koriste. Ovaj postupak se povratnicama i povratnicima u njihovim individualnim situacijama ponekad čini dugačkim. Ipak je važno pridržavati se određenog puta, kaže Selar. Svaka povratnica i svaki povratnik najpre sa savetnicama i savetnicima utvrđuje individualni plan. Kada je ovaj plan gotov, GMAC ga upućuje odgovarajućim partnerskim organizacijama. Ljudi tamo najčešće učestvuju u nekoj radionici, da bi dalje razvijali svoje planove i svoje sposobnosti. Nakon toga počinje stvarna realizacija.

Ovaj trajni pristup pruža povratnicama i povratnicima pravu šansu za novi početak, kaže Selar. „Mnogi imaju deset godina iskustva u nekoj određenoj profesionalnoj oblasti. Nedostaju im međutim potrebni resursi, biznis plan ili dobar kontakt, da bi ponovo pokrenuli svoj posao u Iraku. Mi pružamo podršku preko naših savetnica i savetnika, kao i preko saradnika na svim nivoima i ljude pratimo na njihovom kompletnom putu, od ideje do osnivanja preduzeća ili do početka rada.“

Stanje: 06/2021.

Svaka osoba o kojoj se staram ima svoju sopstvenu priču.
Selar

More blog posts