Skip to main content
Meni

Konačno sa optimizmom gledam u budućnost

Ovaj link otvara YouTube-video. Molimo poštujte tamo važeće odredbe za zaštitu podataka.

Потврди

Konačno sa optimizmom gledam u budućnost

Zovem se Mamadou. Prvobitno dolazim iz Gvineje. Moja domovina po izboru je međutim Senegal. To nije uvek bilo tako. Dva puta sam pokušao da se iselim u Evropu. Oba puta bez uspeha.

Mnogo godina imao sam probleme da se snađem u poslovnom životu. Teško detinjstvo i sukobi u mojoj porodici otežavali su mi dobar početak. Prekinuo sam studije zato što sam se razboleo. To su bila mnoga bolna iskustva. Ona su kod mene dovela do psihičke krize. Stigao sam do najniže tačke u svom životu. Zbog toga sam se odlučio da nešto promenim.

Mamadou je uspeo da prevaziđe psihičku krizu i sebi izgradi novu egzistenciju.

Terapije za pojedince i u grupama

U Dakaru sam pronašao posao u prodavnici voća i povrća mog ujaka. Jedan kupac pričao mi je o „Kući nade“ (House of Hope). Već samo ime je u meni pobudilo optimizam. Ova ustanova nudi terapije za pojedince i u grupama. One su usmerene ka traumatizovanim i psihički nestabilnim povratnicama i povratnicima. Moj tamošnji terapeut mi je veoma pomogao. U razgovorima mi je mnogo toga postalo jasno. Uz ovu psihološko-socijalnu podršku ponovo sam stao na noge.

U međuvremenu mi je znatno bolje. Sada mogu da radim i na svojoj profesionalnoj budućnosti. Sa svojom ženom i sa svojom kćerkom želim da izgradim život u Dakaru. Kuća nade mi je ponovo pomogla. Uputila me je na Nemačko-senegalski centar za posao, migraciju i reintegraciju (CSAEM).

Moj plan glasi: Želim da izgradim mobilnu prodavnicu životnih namirnica. Zbog velikih cena zakupa ne mogu sebi da priuštim stalnu radnju. CSAEM će mi pri tome pomoći da sastavim biznis plan. Sa znanjem sa seminara o samozapošljavanju i uz finansijsku pomoć uspeću da ostvarim svoj plan.

Status: 12/2020

Ovde opisane mogućnosti za savetovanje i podršku nude se u okviru projekta "Perspektiva zavičaj".

Više ćete saznati ovde >
Moj terapeut mi je mnogo pomogao. U razgovorima sa njim mi je mnogo toga postalo jasno.
Mamadou

Još Iskustva