Skip to main content
مینو یا فهرست

حفاظت از اطلاعات (حفظ حریم خصوصی)

مرجع مسؤول

مرجع مسؤول برای ارزیابی معلومات در رابطه با حفاظت از اطلاعات یا حفظ حریم خصوصی، "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" (GIZ) می باشد.

آدرس:
"مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان"
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65760 Eschborn

تماس با ما از طریق ایمیل آدرس ذیل:
reintegration@giz.de 

تماس با کمشنر حفاظت از اطلاعات یا حفظ حریم خصوصی از طریق ایمیل آدرس ذیل:
datenschutzbeauftragter@giz.de 

اطلاعات در مورد ارزیابی معلومات جمع آوری شده

عمومیات
"مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان" (GIZ) در بخش ارائه خدمات انتفاعی برای همکاریهای بین المللی در سطح جهانی فعالیت می نماید. این مؤسسه یک سازمان اقتصادی خصوصی و انتظامی دولت فدرال آلمان است. هدف این مؤسسه آن است تا شرایط زندگی مردم را در سراسر جهان بهبود و توسعه بخشد و از اساسات طبیعی زندگی (مانند آب، خاک، محیط زیست و غیره) حفاظت به عمل آورد.

تجزیه و تحلیل رفتار استفاده کنندگان
این صفحۀ انترنیتی یا وبسایت از پلاتفورم Matomo برای تجزیه و تحلیل رفتار استفاده کنندگان کار می گیرد. در این رابطه کوکی ها (Cookies) برای جمع آوری اطلاعات مربوط به رفتار استفاده کنندگان به کار گرفته می شوند. علاوه برین کوکی ها در این وبسایت، آدرس IP یا آدرس کمپیوتر بازدید کننده را ثبت نموده و آنرا به سرور (Server) انتقال می دهند. این معلومات در سرور ثبت گردیده و نام بازدید کننده از آن حذف می گردد. آنگاه این معلومات برای تحلیل و تجزیۀ رفتار استفاده کنندگان ثبت می گردند.

مطابق به پیشرفتهای تخنیکی امروزی، پس از آنکه نام استفاده کنندگان در سرور حذف گردید (یعنی بازدید کننده نا شناخته ماند)، شناسایی کمپیوتری که جست و جو کرده یا بازدید کرده، ممکن نیست. اطلاعاتی که توسط کوکی ها حاصل شده اند، فقط به سرور داخلی منتقل می شوند. انتقال این معلومات به فرد ثالث صورت نمی گیرد. معلومات حاصله براساس بند 6 ماده 1 الف EU-DSGVO ارزیابی می شوند. منظور از این ارزیابی و تحلیل و تجزیۀ مشروع که در مطابقت با منافع بازدید کنندگان قرار دارد، بهبود وبسایت است. اگر کسی نخواهد که معلومات در بارۀ وی مورد تحلیل و تجزیۀ رفتار استفاده کنندگان صورت بگیرد، او می تواند بر ضد این عمل اعتراض نماید.

شما به حیث یک استفاده کننده امکان آنرا دارید که با به کار گیری از لینک ذیل، ارائۀ معلومات در مورد بازدید کننده را غیر فعال بسازید. یادداشتها در مورد اقامۀاعتراض: در این خصوص در دستگاه آخری (کمپیوتر بازدیدکننده) یک کوکی ثبت می گردد. این کوکی می تواند در هنگام دخول در صفحۀ انترنیتی "مؤسسۀ همکاریهای بین المللی آلمان"، مانع ارائۀ معلومات در مورد بازدید کننده گردد.
برای آنکه اقامۀ اعتراض مؤثر واقع گردد، باید در هر دستگاه آخری (کمپیوتر بازدید کننده) یک کوکی ثبت گردد. چون کوکی ها در برنامه های مربوطه یعنی پروگرام جست و جو گر (برنامه اینترنت) ثبت می شوند، باید در هر برنامۀ جست و جو گر هنگام استفاده از چندین پروگرام باید کوکی در یک دستگاه ثبت شود (مانند Internet Explorer، Chrome، Mozilla Firefox ). همچنین مهم است که توجه داشته باشید که اگر تمام کوکی ها یکبارگی حذف شوند، کوکی اعتراض نیز از بین خواهد رفت. ازینرو باید کوکی اعتراض از نو ثبت گردد.

کوکی ها
این وبسایت از کوکی ها استفاده می کند. کوکی ها عبارت از فایل هائی اند با متون کوتاه که برای ارزیابی فنی استفاده می شوند. بدون کوکی ها، بطور مثال اگر آنها در پروگرام جست و جو گر غیرفعال شده باشند، استفاده کامل از این وبسایت امکان پذیر نیست.

ما از کوکی های زیر استفاده می کنیم:

 • f_ftid
 • bf_locto
 • bf_locin
 • Drupal_visitor_bf_ftid

از کوکی ها تنها برای عملکرد فنی وبسایت استفاده می شود. همچنین کوکی ها برای ارزیابی معلومات ورودی افراد نا شناخته و برای چاپ معلومات فردی به کار گرفته می شوند. معلومات شخصی از طریق کوکی ها نه جمع آوری می شوند و نه ثبت می گردند. کوکی ها پس از 7 روز اعتبار خود را از دست می دهند.

انتقال معلومات به اشخاص ثالث
اطلاعات شخصی شما به اشخاص ثالث انتقال داده نمی شود

مدت نگهداری معلومات
به غیر از آدرس IP مورد نیاز برای برقراری ارتباط بین وب سرور و پروگرام جست و جو گر آن، اطلاعات شخصی شما از طریق این وبسایت ارزیابی نمی شوند. آدرس IP شما هم ثبت نمی گردد. ارزیابی معلومات شما پس از پایان بازدید تان از وبسایت فوری گل خواهد شد.

حقوق استفاده کنندگان
شما حق دارید که در برابر ارزیابی اعداد و ارقام مربوط به خود اعتراض نمائید. همچنین اجازه دارید که در مورد معلومات شخصی خویش و ارزیابی آنها سؤال نمائید و یا اجازه دهید که آنها را در صورت لزوم اصلاح نمایند. به همین گونه حق دارید که معلومات در مورد شما محدود گردد و یا درخواست نمائید که این معلومات حذف گردند.
اگر در مورد این وبسایت سؤال یا شکایتی داشته باشید، می توانید با آدرس فوق یعنی کمشنر ارزیابی معلومات در رابطه با حفاظت از اطلاعات یا حفظ حریم خصوصی تماس بگیرید. شما همچنین حق دارید که به مقامات مسؤول نظارت از حریم شخصی شکایت نمائید. مقام مسؤول، کمیساری فدرال حفاظت از اطلاعات و آزادی اطلاعات (BfDI) است. Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).

جمع آوری اطلاعات عمومی و معلومات

این وبسایت با هر بازدید، اطلاعات عمومی و معلومات را جمع آوری می کند. این اطلاعات در فایل های log سرور ثبت می شوند.

اطلاعات ذیل می توانند ثبت شوند:

 1. استفاده از انواع پروگرامهای جست و جو گر، اعم از نقلهای سابق یا جدید،
 2. سیستم های عامل که استفاده کنندگان توسط آنها به صفحۀ انترنیتی وارد شده اند،
 3. وبسایت که از طریق آن یک سیستم انترنیتی وارد صفحۀ انترنیتی ما شده (به اصطلاح ارجاعات)،
 4. وبسایت های زیرین (یعنی وبسایت های ما تحت)، که از طریق آن یک سیستم انترنیتی به صفحۀ انترنیتی ما وارد شده باشد،
 5. تاریخ و زمان بازدید از صفحۀ انترنیتی ما،
 6. آدرس پروتوکل اینترنت (یعنی آدرس IP) ،
 7. ارائه دهندۀ خدمات اینترنتی سیستم های بازدید کننده،
 8. ارقام و اعداد و معلومات مشابهی که می توانند در صورت بروز خطر، در خدمت سیستم تکنالوژی معلوماتی ما قرار دارند.

ما از این معلومات هیچ نتیجه گیری در مورد بازدید کنندگان خاصی نمی کنیم. این اطلاعات فقط برای اهداف فنی در امور ذیل مورد استفاده قرار می گیرند.

 1. ارائۀ محتویات درست برای این صفحۀ انترنیتی،
 2. بهینه سازی یا بهتر سازی محتویات این وبسایت،
 3. اطمینان از عملکرد دائمی سیستم های فناوری اطلاعات و تکنولوژی وبسایت ما، و همچنین
 4. ارائه معلومات لازم برای مقامات تعقیب جزائی دولتی، در صورتیکه حمله سایبری صورت گرفته باشد.

اطلاعات جمع آوری شده از افراد نا شناخته توسط ما، از یک سو برای احصائیه گیری به کار می رود که هدف آن افزایش حفاظت و امنیت معلومات می باشد. از جانب دیگر مرام ما اینست تا سقف حفاظت را در خصوص معلوماتی که ما تقدیم می کنیم، تا حد مطلوب بالا ببریم. معلومات در مورد افراد نا شناخته از فایل های ورود به سرور (Server-Logfiles) مجزا شده و به طور جداگانه از سائر معلومات ثبت می گردند. این معلومات پس از 6 ماه حذف می شوند.