Skip to main content
مینو یا فهرست

مکانات در افغانستان


شما در مورد بازگشت به میهن خود افغانستان می اندیشید؟ شما به وطن خود برگشته اید و می خواهید که برای خود آینده یی بسازید؟ و یا اینکه شما در افغانستان زندگی می کنید و به دنبال فرصت شغلی جدیدی هستید؟  شما در این سایت اطلاعات فراوانی در مورد مشاغل، کارآموزی، بنیانگذاری شغل آزاد و بسیاری موارد دیگر به دست می‌آورید. مراجعه به تیم مشاورتی

Bild

قبل از بازگشت

در آلمان پیشنهاد های زیادی وجود دارد که شما را برای بازگشت موفقیت آمیز  به  آماده می کند.

خدمات مشاوره یی برای بازگشت در آلمان

اطلاعات بیشتر >

آموزش های کوتاه در آلمان

اطلاعات بیشتر >

حمایت مالی

اطلاعات بیشتر >

پیشنهادات تکمیلی برای خانم ها

اطلاعات بیشتر >
بارگیری بیشتر

مهم ترین نکات پس از بازگشت

مسکن، سلامتی، حمایت از خانواده‌ ها - در اینجا می توانید پیشنهاد های خوبی برای آغاز مجدد خوب در  به دست بیآورید.

پشتیبانی پس از بازگشت

اطلاعات بیشتر >

خانواده و کودکان

اطلاعات بیشتر >
بارگیری بیشتر

اشتغال و کار آموزی عملی

در اینجا اطلاع حاصل می کنید که چه نوع پشتیبانی هایی در زمینۀ جستجوی کار یا کارآموزی عملی وجود دارد.
آیا شما می خواهید در   یک شرکت تاسیس کنید و نیاز به پشتیبانی در آماده سازی و تامین مالی دارید؟ در اینجا اطلاعات بیشتر در مورد امکانات خود به دست می آورید.

کاریابی و پیشنهادات اشتغال

اطلاعات بیشتر >

بنیانگذاری شغل آزاد

اطلاعات بیشتر >

کار آموزی عملی

اطلاعات بیشتر >

پیشنهادات تکمیلی برای خانم ها

اطلاعات بیشتر >
بارگیری بیشتر

کارآموزی، آموزش تکمیلی و تحصیلات عالی

در صورتی که علاقمند کارآموزی و یا تحصیلات عالی در   هستید، می توانید اطلاعات را از اینجا به دست آورید.

کارآموزی

اطلاعات بیشتر >

دوره های آموزشی و آموزش تکمیلی

اطلاعات بیشتر >

پیشنهادات تکمیلی برای خانم ها

اطلاعات بیشتر >
بارگیری بیشتر

سلامتی روحی-اجتماعی و پشتیبانی در شرایط اضطراری

در اینجا برای شما یک نگاه کلی در مورد خدمات امدادیِ مختلف در زمینۀ مشکلات روحی ارایه می گردد. همچنین می توانید در زمینۀ سوالات حقوقی، مشوره کنید.

سلامتی روحی‌-اجتماعی

اطلاعات بیشتر >

حمایت در شرایط اضطراری

اطلاعات بیشتر >

پیشنهادات تکمیلی برای خانم ها

اطلاعات بیشتر >
بارگیری بیشتر

مشاوره شخصی

آیا شما قبل و یا پس از بازگشت خود به افغانستان نیاز به پشتیبانی دارید؟ در اینجا خدمات .مشاوره یی را به دست می آورید

لینک مرکز مشاوره