Skip to main content
مینو یا فهرست

کاربران عزیز «ستارتفیندر»، ما همواره تلاش می‌کنیم تا پیشنهادهای ارائه شده در پلات‌فرم خود را هر چه بهتر با خواسته‌های شما مطابقت دهیم. از این رو خوشحال خواهیم شد اگر شما به چند پرسش، پاسخ دهید. این فقط چند دقیقه طول می‌کشد. البته روشن است که داده‌های شما گمنام خواهند ماند. سپاس فراوان!

بررسی را از اینجا شروع کنید

شما به دنبال...

  • دورنماهای جدید در کشوری که در آن زندگی می کنید، هستید؟
  • مشاوره و پیشنهادهای حمایتی هستید، زیرا در مورد بازگشت به میهن خود فکر می کنید؟
  • معلوماتی در زمینۀ شرایط مهاجرت قانونی به آلمانی هستید؟

در این صورت شما در « یابندۀ آغاز نو » به بهترین جای آمده اید!

ین صفحۀ انترنیتی یا “Startfinder” در مورد کشورهای ذیل اطلاعات ارائه می نماید:

برای اطلاعات بیشتر بر روی کشور مورد نظر خود کلیک کنید

دروازۀ مشاوره‌دهی از سوی مرکز ما به روی همه باز است.

این مشاوره‌دهی رایگان و غیر الزام آور است. در صورت نیاز، مشاورین شما را به یک دورۀ آموزشی معرفی می‌کنند و یا شما را در ارائۀ درخواست پشتیبانی همراهی می‌کنند. اما در این روند ممکن است شرایطی مانند محدودیت‌های سنی و یا سند تحصیلی مشخصی وجود داشته باشد.