Skip to main content
مینو یا فهرست

ساختن منقل آفتابی به دست خود

کارشناسان شما را در  شهر  باد هرزفلد (Bad Hersfeld) نشان می دهند که چطور شما می توانید خود تان یک منقل آفتابی را بسازید. برای ساختن این منقل مواد ساده ضرورت است.
شما می توانید بعد از فراغت از این کورس به دیگران نیز نشان دهید که این منقل چگونه کار می کند و چه قسم ساخته می شود.

محتوای این کورس قرار ذیل است:

 • طریقه ساختن منقل.
 • ساختن منقل به دست خود تان در ورکشاپ.
 • مشوره برای فروختن منقل.
 • انتقال این دانش به دیگران.
 • تمویل منقل آفتابی.
 • امنیت در کار.

علاوه بر این در  شمال و شرق ایالت هسن کورس های دیگری نیز دایر می گردند.

به طور مثال:

 • کورس مقدماتی برق آفتابی.
 • پخت و پز با انرژی آفتاب.

تماس

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

ساختن منقل آفتابی به دست خود

کارشناسان شما را در  شهر  باد هرزفلد (Bad Hersfeld) نشان می دهند که چطور شما می توانید خود تان یک منقل آفتابی را بسازید. برای ساختن این منقل مواد ساده ضرورت است.
شما می توانید بعد از فراغت از این کورس به دیگران نیز نشان دهید که این منقل چگونه کار می کند و چه قسم ساخته می شود.

محتوای این کورس قرار ذیل است:

 • طریقه ساختن منقل.
 • ساختن منقل به دست خود تان در ورکشاپ.
 • مشوره برای فروختن منقل.
 • انتقال این دانش به دیگران.
 • تمویل منقل آفتابی.
 • امنیت در کار.

علاوه بر این در  شمال و شرق ایالت هسن کورس های دیگری نیز دایر می گردند.

به طور مثال:

 • کورس مقدماتی برق آفتابی.
 • پخت و پز با انرژی آفتاب.

تماس

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg

Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg
Wolfgang Dressel
Fuldastraße 16
36251 Bad Hersfeld

خوبست بدانیم

اشتراک شما در کورسها بر وضعیت اقامت شما در آلمان تأثیر نمی گذارد.
 
در پایان کورس برای شما یک شهادتنامه مبنی بر اشتراک تان در کورس داده می شود.
 
کرایۀ راه:
اگر شما تکت کرایۀ تانرا تقدیم کنید، هزینۀ کرایه برای شما پرداخت می گردد.
 
محل کورس: شهر باد هرزفلد در شمال ایالت هسن
دوام کورس: 5 روز.
زبان تدریس: آلمانی ساده، انگلیسی و فرانسوی. (اگر این زبانها را یاد ندارید، از طریق ترجمه با شما کمک صورت می گیرد.)
شرایط: استعداد در کارهای دستی.
اشتراک در کورس رایگان است.

امکانات بیشتر

Contact جستجوی امکانات Find adice جستجوی مشوره