Skip to main content
مینو یا فهرست

ارائۀ پشتیبانی حتی‌ از میدان هوایی ‌آغاز می‌شود

Ein Mann mit einer Sonnebrille sitzt an einen Schreibtisch und hat einen Laptop vor sich.
«حمید»*، مدیر پروژه در «آوارد»

سازمان «آوارد» ((AWARD به ویژه زنان و جوانان بازگشت‌کننده به وطن را همراهی می‌کند تا بتوانند در افغانستان زمینهٔ امرار معاش خود را فراهم کنند. این سازمان، همکار برنامهٔ «دورنمای میهن» است که یکی از برنامه‌های «وزارت فدرال برای همکاری‌های اقتصادی و  انکشافی»(BMZ)  می‌باشد. در ضمن سازمان نامبرده با «سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان»، که مسئول  تطبیق این برنامه است،  همکاری نزدیک دارد. مصاحبه با «حمید»*،  مدیر این برنامه در مورد اهداف و پیشنهادهای «Afghan Women Association for Rehabilitation and Development» (انجمن زنان افغان برای توانبخشی وانکشاف):


رویکرد سازمان «آوارد» چیست؟

کار ما در سال ۱۹۹۵ آغاز شد. ما در جریان جنگ‌های داخلی افغانستان در یکی از اردوگاهای مزارشریف کمک‌های  بشردوستانۀ خود ارایه می‌دادیم. در آن زمان مواد غذایی توزیع می‌کردیم و دوره‌های آموزشی برای زنان ترتیب می‌دادیم. حمایت از زنان تا هنوز هم یکی از محورهای کاری ما است. ممکن نیست که نیمی از جمعیت یک کشور نادیده گرفته شود. امروز هم مانند گذشته زنان در افغانستان اغلب جدی گرفته نمی‌شوند و صدای آنها در جامعه به گوش کسی نمی‌رسد. ما آنها را در تمام سطوح کاری خود سهیم می‌کنیم. ما به عنوان یک سازمان برای آنها شرایطی را مساعد می‌سازیم تا بتوانند به طور آزادانه ابراز نظر کنند و کسی به حرف‌های آنها گوش دهد.  

Eine Frau steht an einer Tafel und erklärt etwas. Vor ihr stehen vier junge Männer. Vor ihnen auf dem Tisch liegen Stoffe.
یک آموزگار سازمان «آوارد» با شرکت‌کنندگان در حال انجام یک آموزش تکمیلی در زمینۀ خیاطی

کارآموزی و اشتغال چه نقشی را بازی می‌کنند؟

ثبات مالی و استقلال اقتصادی اهداف مرکزی ما را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که «آوارد» برای زنان و مردان کارآموزی‌های نظری و عملی را ارائه می‌دهد. به این ترتیب آنها می‌توانند در بازسازی کشور سهیم باشند. در مجموع برنامه ما بخش‌های سلامتی،آموزش، اشتغال و پیشرفت‌کاری و همچنین تولیدات کشاورزی را در بر می‌گیرد. ما در این راستا با «سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان» (GIZ)  و سازمان‌های بین‌المللی دیگر همکاری می‌کنیم. ما می‌خواهیم تمام زنان و مردان افغان را از نگاه کاری توانمند بسازیم و  در مورد هیچ کسی به دلایل جنسیتی و تباری تبعیض قائل نمی‌شویم.   

چگونه به بازگشت‌کنندگان از آلمان دسترسی پیدا می‌کنید و چه خدمات مشخصی را ارائه می‌دهید؟

خدمات ما بیشتر مربوط به زنان و مردان عودت‌کننده از آلمان می‌شود. ما از آنها در میدان هوایی پذیرایی کرده، برای روزهای اول یک سرپناه برای آنها سازماندهی می‌کنیم و همچنین لوازم خانه و مقداری پول اولیه برای اجاره خانه یا نوسازی آن را در دسترس آنها می‌گذاریم. در مدت چند ماه توانستیم به ۱۴۴ بازگشت‌کننده حمایت‌های خود را ارائه دهیم. اغلب آنها مردان جوان بین ۱۸ تا ۲۶ ساله بودند. ارائۀ کمک‌هایی هم برای بازگشت‌کنندگان از دیگر  کشورهای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. ما همچنین به عودت‌کنندگان از پاکستان و ایران، آوارگان داخلی افغانستان و نیز بیوه‌ها و خانواده‌هایی که نزدیکان خود را در نتیجۀ خشونت‌های ناشی از انگیزۀ سیاسی از دست داده‌اند، کمک می‌کنیم.  

 

Fünf junge Männer beugen sich über einen Tisch mit technischen Bauteilen.
جوانان افغان در یک مکتب تخنیکی سازمان «آوارد»

چه فرصت‌های شغلی‌را به بازگشت‌کنندگان از آلمان و اتحادیۀ اروپا ارائه می‌دهید؟
ما طیفی از حمایت‌ها و مشوق‌های کاری و اقداماتِ کمک به خود را ارائه می‌کنیم: در چارچوب برنامه‌یی به نام  «پول نقد در بدل کار»( Cash for work) بازگشت‌کنندگان به مدت ۴۰ روز استخدام می‌شوند و در پایان هر روز کارمزدی دریافت می‌کنند. در راستای عملی کردن این برنامه با شهرداری کابل همکاری می‌کنیم. شهرداری  کابل به نوبه خود این بازگشت‌کنندگان را به عنوان باغبان، کارگر ساختمانی و یا پرسونل نظافتی استخدام می‌کند تا از مکاتب، پارک‌ها و پرورشگاه‌ها مراقبت کنند. آموزش در بخش حسابداری شهرداری نیز امکان‌پذیر است. 


در چه بخش‌های دیگری نیز آموزش می‌دهید؟

ما کارآموزی در بخش‌های تعمیر تلفون‌های همراه، نل‌دوانی، خیاطی و طراحی را ارائه می‌دهیم. برای انجام این کار با شرکت‌های افغانی همکاری می‌کنیم. به طور مثال با رئیس اتحادیۀ ملی در بخش تولید نل‌های آب همکاری می‌کنیم. ما علاقمندان را در رشتۀ نل‌دوانی آموزش می‌دهیم و پس از دورهٔ آموزشی شش ماهه آنها را به شرکت معرفی می‌کنیم. آنها به این ترتیب فرصت‌خوبی برای اشتغال را به دست می‌آورند. علاوه بر این ابزاری را برای زمان پس از کارآموزی در اختیار آنها می‌گذاریم. بدینگونه مجبور نمی‌شوند که برای تهیۀ تجهیزات مقدماتی خود را مقروض کنند.


آیا شما در راه‌اندازی کسب و کار هم مشاوره ارائه می‌دهید؟

بلی. آموزش‌ها بر اساس دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار(ILO ) تنطیم شده‌اند. به محض این که شرکت‌کنندگان با همکاری ما برنامهٔ کسب و کار خود را توسعه بدهند و دورهٔ آموزشی را به پایان برسانند، ما کمک های راه‌انداری کار را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا بتوانند ایده کسب و کار خود را عملی کنند. ما کارآفرینان مشتاق را به طور مثال در زمینه‌های مالداری، بازاریابی آنلاین و یا در آموزش زبان‌های خارجی حمایت می‌کنیم. تجارب ما نشان می‌دهند: افغانستان در بخش‌های مختلف پتانسیل‌های ‌زیادی دارد.

*نام شخص تغییر داده شده است

ما می‌خواهیم تمام زنان و مردان افغان را از نگاه کاری توانمند بسازیم و در مورد هیچ کسی به دلایل جنسیتی و تباری تبعیض قائل نمی‌شویم.
«حمید»*