اصلي منځپانګه دانګل
محتوی

درنګمالي او ورنس کاری مبادي کورسونه

« په پت او عزت سره خپل هیواد ته دبیرته ستنیدو» پروژه د رنګمالی اوورنس کاری په برخه کښی د زده کولو لپاره مقدماتی کورس وړاندی کوی. دغه روزنه په عملی توګه تر سره کیږی او لاندنی محتوی لری:
•    دکار خوندیتوب
•    د کاری وسایلو او کاری موادو په اړه معلومات.
•    د بیلا بیلو رنګونو پیژندل او د هغوی په اړه د پام وړ نظریات.
•    د تزیینی شیانو جوړول او انځورول.
•    د تزیینی شیانو او برخی دیزاین او کار کول
•    د دیوالی کاغذ سریښول.
•    د رنګ کولو طریقه
دغه پروژه کی نور کورسونه هم موجود دی:
•    برښنایی نصبول
•    د فلزاتو جوړول
•    روغتیایی تخنیک، د مرکزگرمی او اقلیمی تخنیک
•    د سلمانی کسب او سینگار
•    رستورانت درلودل او پخلنځی
کیدای شی چی نورمسلکی کورسونه هم وی. پدی اړه کولای شی چی پوښتنه وکړی

Hinweise

اړوند یادونه
د زده کړی موده: څلور میاشتي.‎‎‎
د زده کړی ځای: دویسبورګ ښار. ستاسي دلاری خرڅ منل کیږي.
د زده کړی ژبه: آلمانی. که تاسي په آلمانی ژبی نه پوهیږی، نو هیله ده چی دا مسله دکورس دپاره د نوم لیکلو په وخت ووایی. تعلیمی مرکز به د تاسو لپاره یو ژباړونکی ونیسی.
شرایط: په دغه کورسونوکي د وندي اخیستلو دپاره خاص شرطونه نشته.
دکورس لګښت: دا کورسونه په وړیا توګه دي د غه کورسونه دچا دپاره دي: د هغه نارینه او ښځینه مهاجرو دپاره چی غواړی خپل هیواد ته بیرته ستانه شي.
 
یادوني : په دغه کورسونو کي ستاسی ونده اخیستل په آلمان کی ستاسي داقامت په وضع باندي کومه اغیزه نلری. که چیري تاسي غواړي په دغه کورسونو کی ونده واخلی لطفا دا مساله دخپل دسیمي د بهرنیانو دچارو اداری ته ووایی په تیره بیا که چیری تاسی د دیسبورګ په شاو خوا سیمو کي ژوند نه کوي.

اړیکي Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

اړیکي ددویسبورګ د زده کړو مرکز

Bildungszentrum Handwerk Duisburg
Manjola Kola
Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg