Skip to main content
مینو یا فهرست

معرفی: رنگمالی ولکه گیری

پروژه «بازگشت آبرومندانه» کورس های آموزشی مقدماتی را در بخش رنگمالی ولکه گیری ارایه می کند.
دوره آموزشی به طور عملی تطبیق می شود. متحوای دورهٔ آموزشی بخش های محوری مهم  ذیل را در بر می گیرد:
- امنیت کاری

- آشنایی با ابزار و مواد کار
-
آموزش رنگ ها و علوم نظری آنها
- طراحی کارهای زینتی و ترسیم آنها
-
انجام دادن کارهای زینتی
-
نصب کاغذ دیواری
- رنگ کردن


در این پروژه کورس های آموزشی در بخش های دیگر نیز وجود دارند:
- نصب برق
- فلز سازی
- تکنیک بهداشتی، مرکز گرمی و تهویهٔ هوا
- فن آرایشگری مو و زیبایی
- رستورانت داری و آشپزخانه


شاید زمینه های دیگر نیز  ممکن باشند. لطف نموده سوال کنید. 

خوبست بدانیم

خوبست بدانیم
دوام کورس: این کورس 4 ماه دوام می کند.
محل کورس: شهر های دویسبورگ. هزینۀ سفر شما پرداخت می شود.
زبان تدریس: آلمانی. اگر زبان آلمانی را نمی فهمید، لطفاً در هنگام ثبت نام به ما یادآوری نمائید. مرکز آموزش حرفه ای شهر دویسبورگ می تواند که یک ترجمان را در اختیار شما قرار دهد
 شرایط: برای اشتراک در کورس کدام شرطی گذاشته نه شده.
قیمت کورس: اشتراک در کورس رایگان است.
شخاص مورد نظر: مهاجرین و مهاجرانی که احتمالاً قصد برگشت به وطن خود را دارند.
یادداشتها: اشتراک شما در کورسها بر وضعیت اقامت شما در آلمان تأثیر نمی گذارد.
اگر در کورسها اشتراک می نمائید، لطفاً این موضوع را با دفتر خارجیها در محل اقامت خود در میان بگذارید. این موضوع زمانی مهم می گردد که شما در نزدیکی دویسبورگ زندگی نکنید.

تماس Bildungszentrum des Handwerks Duisburg

مرکز آموزشی پیشه وری شهر «دوسبورگ»
مانجولا کولا

Konrad-Adenauer-Ring 3–5
47167 Duisburg