Skip to main content
مینو یا فهرست
به دلیل شیوع ویروس کوید-19 ورود افراد از آلمان به برخی کشورهای مقصد دیگر امکان پذیر نبوده یا صرفا به صورت محدود امکان پذیر است. تشدید کنترل‌ها هنگام ورود، معاینات صحی یا حتی اقدامات قرنطینه هنگام ورود به کشور مقصد را باید محتمل دانست. این امر تابع ضوابط معتبر جاری است. فهرست حاوی ضوابط معتبر را در اینجا می‌یابید . همچنین اطلاعات تکمیلی در این مورد را در سایت اطلاع رسانی وزارت امور خارجه آلمان می‌یابید.
گزارش ها در مورد اشتغال در جریان دوران کووید-۱۹ را در «بلاگ» ما به دست می آورید.

شما به دنبال...

  • دورنماهای جدید در کشوری که در آن زندگی می کنید، هستید؟
  • مشاوره و پیشنهادهای حمایتی هستید، زیرا در مورد بازگشت به میهن خود فکر می کنید؟
  • معلوماتی در زمینۀ شرایط مهاجرت قانونی به آلمانی هستید؟

در این صورت شما در « یابندۀ آغاز نو » به بهترین جای آمده اید!

ین صفحۀ انترنیتی یا “Startfinder” در مورد کشورهای ذیل اطلاعات ارائه می نماید:

برای اطلاعات بیشتر بر روی کشور مورد نظر خود کلیک کنید